Kosten / Depot

Geen depotontheffing als vordering slecht uitkomt voor consument of vanwege inhoudelijke beoordeling vordering door de commissie; depot is uitsluitend als zekerheid voor betaling vordering – 1.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte bedrag voor het verbruik van warmte ter grootte van € 4.223,39. De consument heeft op 17 september 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Behandelingskosten bij twee ondernemers

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een eindafrekening van de ondernemer 1. van 7 mei 2007 terzake de levering van gas; bij de overstap/switch van de consument van de ondernemer 1. naar de ondernemer 2. heeft de ondernemer 1. een te hoge gasstand gehanteerd.   De consument heeft in april 2007 […]

Lees verder

Schikking ter zitting dient ondernemer behandelingskosten te voldoen – 1

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft jaarafrekeningen.   De consument heeft de klacht in februari 2011 aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument   De consument stelt in hoofdzaak -voor zover nog van belang, zie hierna- het volgende.   De ondernemer heeft de consument gemeld dat een eerdere verwarring over betalingen […]

Lees verder

Geen depot verschuldigd voor oude huurders

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de verwijdering van meters in verband met een vermeende betalingsachterstand. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De verlangde depotstorting is op korte termijn voor mij niet mogelijk. Ik betwist de verschuldigdheid van het gevorderde bedrag. Ik word aansprakelijk gesteld voor […]

Lees verder

Voegen partij; niet op vragenformulier

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de waarborgsom van € 1.500,–. De consument heeft een bedrag van € 215,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft in september 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In december […]

Lees verder

Ook depot indien overeenkomst wordt betwist

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een vordering van € 1.766,31 die de ondernemer stelt te hebben op de consument wegens geleverde energie (gas en elektriciteit). Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument stelt geen depotstorting te willen verrichten, omdat er naar zijn mening geen […]

Lees verder

Gedrag ondernemer; klachtengeld verschuldigd – 1

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening 2008 waarin een naheffing voor elektriciteit vanaf 2002. De consument heeft een bedrag van € 1.192,94 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft op 22 augustus 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consumen Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Schikkingsvoorstel ter zitting; klachtengeld verschuldigd

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer gehanteerde beginstanden voor de levering van gas en elektriciteit per 5 november 2008. De consument heeft de klacht op 12 december 2008 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Bij mijn switch […]

Lees verder