Kosten / Depot

Consument moet onderbouwen – 4

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft volgens de consument een vordering van de ondernemer op de consument wegens geleverde energie (elektriciteit) middels aan de consument in rekening gebrachte voorschotnota’s over enkele maanden in 2010 waarvan volgens de consument nog een bedrag openstaat van € 2.278,–, welk bedrag door de consument nog niet is […]

Lees verder

Behandelingskosten bij twee ondernemers

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een eindafrekening van de ondernemer 1. van 7 mei 2007 terzake de levering van gas; bij de overstap/switch van de consument van de ondernemer 1. naar de ondernemer 2. heeft de ondernemer 1. een te hoge gasstand gehanteerd.   De consument heeft in april 2007 […]

Lees verder

Schikking ter zitting dient ondernemer behandelingskosten te voldoen – 1

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft jaarafrekeningen.   De consument heeft de klacht in februari 2011 aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument   De consument stelt in hoofdzaak -voor zover nog van belang, zie hierna- het volgende.   De ondernemer heeft de consument gemeld dat een eerdere verwarring over betalingen […]

Lees verder

Ook depot indien overeenkomst wordt betwist

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een vordering van € 1.766,31 die de ondernemer stelt te hebben op de consument wegens geleverde energie (gas en elektriciteit). Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument stelt geen depotstorting te willen verrichten, omdat er naar zijn mening geen […]

Lees verder

Gedrag ondernemer; klachtengeld verschuldigd – 1

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening 2008 waarin een naheffing voor elektriciteit vanaf 2002. De consument heeft een bedrag van € 1.192,94 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft op 22 augustus 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consumen Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Schikkingsvoorstel ter zitting; klachtengeld verschuldigd

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer gehanteerde beginstanden voor de levering van gas en elektriciteit per 5 november 2008. De consument heeft de klacht op 12 december 2008 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Bij mijn switch […]

Lees verder

Ook depot bij geen antwoord ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de levering van elektriciteit. Beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen. Het reglement van de commissie bepaalt dat de commissie, indien de consument de betaling van een goed of dienst waarover het geschil gaat achterwege heeft gelaten, in de regel zal verlangen dat de consument […]

Lees verder

Bedrag in depot, consument blijft termijnbedragen verschuldigd

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekeningen en de termijnnota´s over de afgelopen drie jaren. De consument heeft een bedrag van € 839,05 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft op diverse data de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder