Kosten / Depot

Ook depot indien overeenkomst wordt betwist

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een vordering van € 1.766,31 die de ondernemer stelt te hebben op de consument wegens geleverde energie (gas en elektriciteit). Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument stelt geen depotstorting te willen verrichten, omdat er naar zijn mening geen […]

Lees verder

Gedrag ondernemer; klachtengeld verschuldigd – 1

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening 2008 waarin een naheffing voor elektriciteit vanaf 2002. De consument heeft een bedrag van € 1.192,94 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft op 22 augustus 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consumen Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder