Kosten / Depot

Ook depot bij geen antwoord ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de levering van elektriciteit. Beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen. Het reglement van de commissie bepaalt dat de commissie, indien de consument de betaling van een goed of dienst waarover het geschil gaat achterwege heeft gelaten, in de regel zal verlangen dat de consument […]

Lees verder

Bedrag in depot, consument blijft termijnbedragen verschuldigd

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekeningen en de termijnnota´s over de afgelopen drie jaren. De consument heeft een bedrag van € 839,05 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft op diverse data de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Kosten juridische bijstand voor eigen rekening – 1

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een volgens de consument nimmer tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst voor de levering van elektriciteit en gas en de daaruit voor de consument ontstane schade. De consument heeft op 7 juni 2007 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de […]

Lees verder