Kosten / Depot

Kosten juridische bijstand voor eigen rekening – 1

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een volgens de consument nimmer tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst voor de levering van elektriciteit en gas en de daaruit voor de consument ontstane schade. De consument heeft op 7 juni 2007 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de […]

Lees verder

Geen depot verschuldigd voor oude huurders

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de verwijdering van meters in verband met een vermeende betalingsachterstand. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De verlangde depotstorting is op korte termijn voor mij niet mogelijk. Ik betwist de verschuldigdheid van het gevorderde bedrag. Ik word aansprakelijk gesteld voor […]

Lees verder

Voegen partij; niet op vragenformulier

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de waarborgsom van € 1.500,–. De consument heeft een bedrag van € 215,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft in september 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In december […]

Lees verder