Kosten

Hoge tarieven wateraansluiting zijn marktconform

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot kort gezegd de realisatie van acht drinkwateraansluitingen en een algemene aansluiting tegen een overeengekomen prijs van € 41.260,66. De consument beklaagt zich over het feit dat de tussen partijen overeengekomen prijs gelet op een alternatieve […]

Lees verder
  • 19 januari 2023
  • Water

Annuleringsvergoeding is redelijk, maar ondernemer moet incassokosten terugbetalen.

Waar gaat de uitspraak over? De consument volgde een beginnerscursus haarknippen bij de ondernemer. Na ongeveer drie maanden heeft de consument de opleiding opgezegd. De consument is het oneens met de annuleringskosten, te weten 30% van het cursusgeld en heeft dit niet betaald. Daarop heeft de ondernemer een incassobureau ingeschakeld. Uiteindelijk heeft de consument dit […]

Lees verder

Restitutie van niet-gevolgde cursussen en opleidingen

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft zich ingeschreven voor twee workshops en vijf opleidingen bij de ondernemer. De consument heeft deze cursussen volledig betaald, maar slechts een deel daarvan daadwerkelijk gevolgd. Al snel kwam de consument erachter dat de opleidingen niet aan haar verwachtingen voldeden. De opleidingen vergde veel energie van de consument, […]

Lees verder

Cliënte onjuist geïnformeerd over kosten woning: zorgaanbieder heeft niet voldaan aan zorgplicht

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte is via een uitstroomurgentie in een woning van de zorgaanbieder geplaatst. Deze woning had zij in samenspraak met haar begeleider geaccepteerd op grond van de kosteninformatie zoals verstrekt door de zorgaanbieder. Bij het ontvangen van het huurcontract bleek echter dat de stook- en servicekosten veel hoger lagen. De […]

Lees verder

Hoogte courtage wordt niet naar beneden bijgesteld

Waar gaat de uitspraak over? De consument is niet tevreden over de dienstverlening van de makelaar. Omdat de dienstverlening volgens de consument benedenmaats is, heeft de consument de factuur onbetaald gelaten en bij de commissie gedeponeerd. De consument wil betalen voor de dienstverlening, maar vraagt de commissie het te betalen bedrag te matigen. De makelaar […]

Lees verder

Onduidelijkheid over opstart- en afmeldingskosten verkooptraject woning

Waar gaat de uitspraak over? De consument wilde zijn woning met behulp van de makelaar verkopen. De woning is uiteindelijk niet verkocht. De consument heeft geklaagd over de tweede factuur van de makelaar. De makelaar stelt dat allerlei werkzaamheden en voorbereidingen zijn uitgevoerd. De reden dat er twee facturen verstuurd zijn is volgende de makelaar […]

Lees verder

Consument moet overeenkomst en tarief met nieuwe energieleverancier aanvaarden

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft de levering van energie overgenomen van de voormalig energieleverancier van de consument. De voormalig energieleverancier is namelijk failliet gegaan. De consument stelt dat de voorwaarden en de leveringsovereenkomst met de ondernemer niet op tijd kenbaar zijn gemaakt en dat de tarieven buitensporig hoog zijn. De ondernemer geeft […]

Lees verder

Consument moet overeenkomst en tarief met nieuwe energieleverancier aanvaarden

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft onlangs de levering van energie overgenomen van de voormalig energieleverancier van de consument. De voormalig energieleverancier is namelijk failliet gegaan. De consument stelt dat de voorwaarden en de leveringsovereenkomst met de ondernemer niet op tijd kenbaar zijn gemaakt. De consument heeft gevraagd om informatie waaruit blijkt dat […]

Lees verder

Onsuccesvol beroep op de AVG door consument bij overname failliete energieleverancier

Waar gaat de uitspraak over In verband met het faillissement van de energieleverancier van de consument, is zij zonder inspraak en toestemming overgenomen door de ondernemer, die haar ook energie heeft geleverd. Hierbij zijn de contractueel vastgelegde tarieven losgelaten. De consument is onder de regelgeving met betrekking tot de leveringszekerheid overgezet naar de ondernemer onder […]

Lees verder
1 2 3 33