Kosten

Nota moet wel betaald worden, cliënte heeft ingestemd met behandeling

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft een factuur gekregen van de zorgaanbieder voor een diagnose die zij niet herkend. De zorgaanbieder heeft uitgelegd voor welke diagnose behandeling de kosten in rekening zijn gebracht. De commissie oordeelt dat de cliënte heeft ingestemd met de behandeling. Dit blijkt uit de overgelegde stukken. De uitspraak in […]

Lees verder

Variabele facturen tijdens coronasluiting mogen niet hoger zijn dan het gemiddelde van daarvoor

Waar gaat de uitspraak over Toen de kinderopvang vanwege corona dichtging, heeft de overheid gevraagd aan ouders om de facturen door te betalen. De consument heeft een opvangcontract waarbij het maandelijkse factuurbedrag sterk wisselt. De facturen die de consument tijdens de coronasluiting kreeg waarin structureel hoger dan haar gewoonlijke facturen en de tegemoetkoming van de […]

Lees verder

Geen reactie ondernemer, redelijke eis toegewezen

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de geboden compensatie voor maanden waarin de sportschool gesloten was wegens de overheidsmaatregelen omtrent Covid-19. De ondernemer heeft de klacht van de consument niet weersproken. Derhalve heeft de commissie overwogen of hetgeen de consument vordert onrechtmatig noch ongegrond is. Het gevorderde wordt door de commissie toegewezen, […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft juiste DBC-code gedeclareerd

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder heeft de cliënte een factuur gestuurd met een verkeerde DBC-code: zij heeft één consult bij een plastisch chirurg en één echografie gehad bij een ergotherapeut, maar op de factuur lijkt het om twee of drie consulten van een plastisch chirurg te gaan. Ook declareert de zorgaanbieder belkosten, wat […]

Lees verder

Zorgaanbieder vergoedt helft SEH-factuur

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is bij de Huisartsenpost (HAP) van de zorgaanbieder behandeld voor een hondenbeet. Volgens de cliënte heeft zij duidelijk aangegeven dat zij alleen de kosten voor de HAP wilde maken en geen aanvullende kosten, dit is ook bevestigd en genoteerd door de behandelend arts. De cliënte heeft alsnog een […]

Lees verder
1 2 3 29