Kosten

Ondernemer handelt in overeenstemming met tarievenregeling

Waar gaat de uitspraak over? De consument maakt bezwaar dat de ondernemer jaarlijks achtmaal vastrecht in rekening brengt ten behoeve van de infrastructuur om het water te kunnen leveren naar het complex van de consument waarin zich acht appartementen bevinden, terwijl er maar één aansluiting is. De consument stelt dat de ondernemer slechts eenmaal vastrecht […]

Lees verder
  • 24 april 2023
  • Water

Consument eist dat ondernemer factuur specificeert

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de ondernemer een gespecificeerde rekening aan de consument dient te verstrekken voor de werkzaamheden die hij heeft verricht. De consument heeft het vermoeden dat de ondernemer bedragen in rekening heeft gebracht die hij niet in rekening had mogen brengen. De ondernemer […]

Lees verder
  • 24 april 2023
  • Water

Ondernemer mocht elektratarief eenzijdig wijzigen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de door de ondernemer gehanteerde tarieven voor elektra. De consument is van mening dat de ondernemer een te hoog tarief hanteert. De commissie is van oordeel dat de ondernemer niet is gebonden aan het eerder gecommuniceerde lagere tarief, omdat daarbij een expliciet voorbehoud is gemaakt. De mogelijkheid […]

Lees verder

Consument zegde overeenkomst op, vergoeding op basis van herstructurering niet van toepassing

Waar gaat de uitspraak over? Partijen verschillen van mening over de vraag of de voorwaarden die horen bij herstructurering van toepassing zijn. De consument heeft de overeenkomst per brief opgezegd. Verder heeft de consument niet aannemelijk gemaakt dat de overeenkomst voor deze opzegging door de ondernemer is opgezegd vanwege herstructurering. Hierdoor zijn de voorwaarden omtrent […]

Lees verder

Partijen schikken ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de koop van een partij pvc-click laminaat vloerdelen, waarop een garantie gold van 30 jaren. Volgens de consument is sprake van een ondeugdelijk product, omdat op diverse plaatsen in de met het laminaat gelegde vloer scheuren zijn opgetreden. Door de ondernemer is contact opgenomen met de leverancier […]

Lees verder

Abonnement kon niet gebruikt worden door treinuitval; compensatie treinkaartje

Waar gaat de uitspraak over? Door het niet rijden van treinen kon de consument geen gebruik maken van zijn abonnement, waarmee hij gratis had kunnen reizen. De consument verlangt compensatie. Hoewel de ondernemer hier, naar eigen zeggen, niet toe verplicht is, zullen zij het treinkaartje van de consument vergoeden. Andere kosten, zoals een hotelovernachting, worden […]

Lees verder

Ondernemer had sportschoolabonnement moeten bevriezen vanwege ernstige blessure van consument.

Waar gaat de uitspraak over? De consument had een sportschoolabonnement bij de ondernemer. De consument klaagt erover dat de ondernemer, ondanks de belofte dat de consument een maand kosteloos mocht sporten in verband met de coronasluiting, toch contributie heeft gerekend. Tevens klaagt de consument erover dat de ondernemer het abonnement niet wilde bevriezen. De consument […]

Lees verder