Kwaliteit dienstverlening

Geen toestemming bewindvoerder leidt tot niet-ontvankelijkheid

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van de rechtsbijstand. De cliënte heeft de advocaat ingeschakeld voor rechtsbijstand in verband met een letselschadegeschil. De cliënte meent dat de advocaat haar belangen heeft geschaad door zijn optreden en/of de nalatigheid daarvan. De advocaat heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de cliënte […]

Lees verder

Bij aanmelding opvang is door ondernemer onzorgvuldig gehandeld. De late informatievoorziening heeft niet tot gevolg dat ondernemer alsnog voor opvang moet zorgen op de gewenste dagen. Verder onvoldoende aangetoond dat kwaliteit dienstverlening onvoldoende is. Geen recht op immateriële schadevergoeding.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de informatievoorziening van de ondernemer over de aanmelding van de zoon van de consument en de kwaliteit van dienstverlening. De consument heeft zijn (tweede) zoon in augustus 2021 bij de ondernemer aangemeld voor opvang vanaf 9 mei 2022. Hij zou in januari 2022 op de […]

Lees verder

Cliënt heeft verwijten omtrent de kwaliteit van de dienstverlening onvoldoende onderbouwd

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening, de communicatie rond de door de advocaat gevoerde procedure en het gebrek aan specificaties voor de werkzaamheden die zijn verricht. De cliënt is van oordeel dat de werkzaamheden die de advocaat heeft verricht geen enkele toegevoegde waarde hebben gehad. De advocaat heeft […]

Lees verder

Cliënte en advocaat verschillen van mening over aanpak procedure, handelswijze advocaat niet onjuist

Waar gaat de uitspraak over De cliënte klaagt over de dienstverlening van de advocaat. De advocaat heeft haar bijgestaan om de woning uit de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap toebedeeld te krijgen. De cliënte was het niet eens met de werkwijze van de advocaat.  Zij wil creditering en terugbetaling van de factuur en ook een vergoeding voor vervolgschade […]

Lees verder

Cliënt niet eens met advies van notaris over akte van splitsing

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat de notaris een onjuist advies heeft gegeven. De cliënt heeft de notaris verzocht de akte van splitsing aan te passen door het opmaken van een proces-verbaal van verbetering. De notaris is niet inhoudelijk ingegaan op het verzoek en heeft aangegeven dat een eenzijdige wijziging niet mogelijk […]

Lees verder

Cliënt klaagt over gang van zaken bij beslaglegging en achterhouden van informatie door notaris

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over de dienstverlening van de notaris. De notaris heeft bedragen en/of besluiten en overeenkomsten achtergehouden of gemanipuleerd. De cliënt vindt dat de notaris de aantasting van haar notaris eed en het daardoor ernstig geschonden vertrouwen moet herstellen. De notaris geeft aan dat de verwijten niet kloppen en […]

Lees verder

Groot financieel voordeel mag rechtsgeldig worden verrekend met schade

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de bemiddeling van de ondernemer. In een eerder tussenadvies moest worden bepaald wie de consument als juridische wederpartij zag. Nu duidelijk is dat de ondernemer dit is, heeft de inhoudelijke behandeling plaatsgevonden. De consument heeft samengewerkt met de ondernemer om een koop/verkoopovereenkomst af te sluiten voor […]

Lees verder
1 2 3 8