Kwaliteit dienstverlening

Cliënte en advocaat verschillen van mening over aanpak procedure, handelswijze advocaat niet onjuist

Waar gaat de uitspraak over De cliënte klaagt over de dienstverlening van de advocaat. De advocaat heeft haar bijgestaan om de woning uit de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap toebedeeld te krijgen. De cliënte was het niet eens met de werkwijze van de advocaat.  Zij wil creditering en terugbetaling van de factuur en ook een vergoeding voor vervolgschade […]

Lees verder

Cliënt niet eens met advies van notaris over akte van splitsing

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat de notaris een onjuist advies heeft gegeven. De cliënt heeft de notaris verzocht de akte van splitsing aan te passen door het opmaken van een proces-verbaal van verbetering. De notaris is niet inhoudelijk ingegaan op het verzoek en heeft aangegeven dat een eenzijdige wijziging niet mogelijk […]

Lees verder

Cliënt klaagt over gang van zaken bij beslaglegging en achterhouden van informatie door notaris

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over de dienstverlening van de notaris. De notaris heeft bedragen en/of besluiten en overeenkomsten achtergehouden of gemanipuleerd. De cliënt vindt dat de notaris de aantasting van haar notaris eed en het daardoor ernstig geschonden vertrouwen moet herstellen. De notaris geeft aan dat de verwijten niet kloppen en […]

Lees verder

Groot financieel voordeel mag rechtsgeldig worden verrekend met schade

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de bemiddeling van de ondernemer. In een eerder tussenadvies moest worden bepaald wie de consument als juridische wederpartij zag. Nu duidelijk is dat de ondernemer dit is, heeft de inhoudelijke behandeling plaatsgevonden. De consument heeft samengewerkt met de ondernemer om een koop/verkoopovereenkomst af te sluiten voor […]

Lees verder
1 2 3 7