Kwaliteit dienstverlening

Kosten grafologisch onderzoek worden in mindering op honorarium makelaar gebracht

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer klaagt over de dienstverlening van de makelaar en de kosten die in rekening zijn gebracht. De makelaar heeft een deel van de werkzaamheden niet en te laat uitgevoerd, daarom heeft de ondernemer de overeenkomst beëindigd en om een passend honorariumvoorstel verzocht. De makelaar geeft aan de werkzaamheden naar […]

Lees verder

Opdrachtgever niet eens met courtage voor bemiddeling makelaar bij verhuur woning

Waar gaat de uitspraak over De opdrachtgever klaagt over de in rekening gebrachte courtage. De opdrachtgever heeft bij de makelaar een bedrijfshal met woning te koop gezet. Deze zou verkocht worden en ‘schoon’ worden opgeleverd, maar er was vervuiling in de grond aanwezig. De koper heeft vervolgens de overeenkomst eenzijdig ontbonden. De opdrachtgever heeft toen […]

Lees verder

Cliënten spreken advocaat aansprakelijk voor schade door slechte dienstverlening bij verkrijgen van gebruiksovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over De cliënten klagen dat de advocaat onjuist advies heeft gegeven voor verkrijging van een gebruiksovereenkomst voor een stuk grond naast hun tuin, dat het toegangshek en het recht van overpad tegen hun wens bij de zaak is betrokken en dat bij het intrekken van de zaak, informatie door de advocaat […]

Lees verder