Kwaliteit dienstverlening

Kopers roepen financieringsvoorbehoud niet in dus koopovereenkomst tot stand gekomen; consument moet courtage betalen

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de dienstverlening van de makelaar. De consument heeft de makelaar in 2019 de opdracht gegeven om te bemiddelen bij de verkoop van een onroerend goed. De opdracht is uiteindelijk nooit getekend en de consument stelt dat de opdracht is ingetrokken. De consument is daarom van mening […]

Lees verder

Verweerster handelde niet als kandidaat-notaris maar als juridisch adviseur, commissie is onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over De cliënte klaagt over de kwaliteit van dienstverlening door de verweerster en de berekeningen betreffende de erfbelasting. De verweerster vindt dat partijen een verschil van mening hebben over een deel van de door haar uitgevoerde werkzaamheden. De commissie is bevoegd om te oordelen in geschillen over (kandidaat-)notarissen. De commissie heeft […]

Lees verder