Kwaliteit dienstverlening

Kopers roepen financieringsvoorbehoud niet in dus koopovereenkomst tot stand gekomen; consument moet courtage betalen

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de dienstverlening van de makelaar. De consument heeft de makelaar in 2019 de opdracht gegeven om te bemiddelen bij de verkoop van een onroerend goed. De opdracht is uiteindelijk nooit getekend en de consument stelt dat de opdracht is ingetrokken. De consument is daarom van mening […]

Lees verder

Verweerster handelde niet als kandidaat-notaris maar als juridisch adviseur, commissie is onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over De cliënte klaagt over de kwaliteit van dienstverlening door de verweerster en de berekeningen betreffende de erfbelasting. De verweerster vindt dat partijen een verschil van mening hebben over een deel van de door haar uitgevoerde werkzaamheden. De commissie is bevoegd om te oordelen in geschillen over (kandidaat-)notarissen. De commissie heeft […]

Lees verder

Cliënten geven akkoord voor aangepaste uitdelingslijst, kwaliteit dienstverlening notaris is deugdelijk

Waar gaat de uitspraak over De cliënten zijn ontevreden over de dienstverlening van de notaris bij de afwikkeling van de nalatenschap van hun moeder. De communicatie verliep niet goed en de notaris reageerde laat. Ook heeft hij het advies van de rechtbank over een uitdelingslijst genegeerd. De notaris vindt dat hij zorgvuldig en nauwkeurig is […]

Lees verder

Cliënt is niet overtuigend in zijn klachten tegenover advocaat

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft de advocaat benaderd voor juridische bijstand in een echtscheidingsprocedure, maar is niet tevreden over de dienstverlening. De behandeling van de zaak en de prijs-kwaliteitsverhouding was niet wat de cliënt ervan verwacht had. De advocaat is tekortgeschoten in de communicatie, advisering, belangenbehartiging en de regie. Ook is er […]

Lees verder