Kwaliteit dienstverlening

Notaris heeft op basis van de door erfgenamen verstrekte gegevens akte van verdeling opgesteld. Deze gegevens toets hij marginaal. Hij is niet bevoegd zelf recherche te verrichten.

Onderwerp van het geschil De klacht betreft een tekortkoming van de notaris in de uitvoering van zijn werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van de akte van verdeling van een nalatenschap. Standpunt cliënte Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken, met name bijlage 4.1, bladzijde 1 t/m 7, die […]

Lees verder

Notaris verplicht om grosse af te geven.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de uitvoering van de opdracht tot dienstverlening. De cliënte heeft op 23 februari 2015 de klacht voorgelegd aan de notaris. Standpunt van de cliënte Het standpunt van de cliënte luidt in hoofdzaak als volgt. De notaris heeft onrechtmatig een grosse afgegeven aan haar ex-partner. De cliënte wenst middels […]

Lees verder

Tenzij met wederzijdse instemming kan openstaande rekening niet worden vereffend met betaling uit transactie.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de declaratienota die cliënt van de notaris heeft ontvangen.   Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht op het volgende neer. Cliënt heeft in 2008 een boerderij gekocht. De overdrachtsakte is op […]

Lees verder

Uren die verband houden met een fout of klacht dienen niet in rekening te worden gebracht door notaris.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening en het uitblijven van een eind nota met specificatie van de verrichte werkzaamheden. De cliënt heeft op 20 juli 2013 de klacht voorgelegd aan de notaris.  Standpunt van de cliënt De cliënt heeft zijn klachten vermeld in het op 29 april 2014 ontvangen vragenformulier […]

Lees verder

Notaris had op vragen die bij cliënte zijn gerezen doeltreffender kunnen reageren. Anderzijds gaf cliënte in vroegtijdig stadium te kennen vragen voor te leggen aan eigen adviseurs. Klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening. De cliënte heeft op 4 januari 2014 de klacht voorgelegd aan de notaris.  Standpunt van de cliënte Het standpunt van de cliënte luidt in hoofdzaak als volgt. 1. Onzorgvuldigheid bij het opstellen van de aktes door de notaris. 2. Onzorgvuldigheid bij het opnemen van een specifieke […]

Lees verder

Klacht ongegrond. Notaris heeft cliënt vooraf niet op de hoogte gesteld van tussentijdse verkoop perceel. Notaris geen verwijt te maken gelet op inhoud akte.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de notaris. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht op het volgende neer. De cliënt heeft op 22 mei 2010 een voorlopig koopcontract, opgesteld door de […]

Lees verder

Ondernemer heeft de makelaar in de uitvoering van de opdracht belemmerd, door zelf afspraken te maken over de indeplaatsstellingovereenkomst met de nieuwe huurder.

Onderwerp van het geschil Het geschil ziet op de klachten van de ondernemer betreffende de kwaliteit van dienstverlening door het bedrijf terzake van een indeplaatsstellingsovereenkomst voor de huur van een winkelpand in [plaatsnaam]. Deze opdracht is door het bedrijf per e-mail van 13 februari 2013 aan de ondernemer bevestigd. De overeenkomst tot indeplaatsstelling is op 18 maart 2013 ondertekend, […]

Lees verder

Notaris schiet tekort wat betreft kwaliteit van dienstverlening; handelingen zonder overleg en eenzijdige wijziging prijsafspraken. Klacht gegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de notaris bij het opstellen en passeren van de akte van verdeling van ondermeer de woning na beëindiging van de samenwoning, alsmede de hoogte van de declaratie. De cliënt heeft op 24 december 2012 de klacht voorgelegd aan de notaris.  Standpunt van […]

Lees verder

Rijschoolhouder had moeten onderkennen dat consument door handicap niet binnen de normale tijd een rijbewijs kon halen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 12 mei 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het aanbieden van een rijopleiding, tegen een door de consument te betalen prijs van € 1.900,–.   De overeenkomst is op 8 mei 2010 beëindigd.   De consument heeft in januari 2010 de klacht […]

Lees verder
1 5 6 7