Kwaliteit dienstverlening

Klacht ongegrond. Notaris heeft cliënt vooraf niet op de hoogte gesteld van tussentijdse verkoop perceel. Notaris geen verwijt te maken gelet op inhoud akte.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de notaris. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht op het volgende neer. De cliënt heeft op 22 mei 2010 een voorlopig koopcontract, opgesteld door de […]

Lees verder

Ondernemer heeft de makelaar in de uitvoering van de opdracht belemmerd, door zelf afspraken te maken over de indeplaatsstellingovereenkomst met de nieuwe huurder.

Onderwerp van het geschil Het geschil ziet op de klachten van de ondernemer betreffende de kwaliteit van dienstverlening door het bedrijf terzake van een indeplaatsstellingsovereenkomst voor de huur van een winkelpand in [plaatsnaam]. Deze opdracht is door het bedrijf per e-mail van 13 februari 2013 aan de ondernemer bevestigd. De overeenkomst tot indeplaatsstelling is op 18 maart 2013 ondertekend, […]

Lees verder

Notaris schiet tekort wat betreft kwaliteit van dienstverlening; handelingen zonder overleg en eenzijdige wijziging prijsafspraken. Klacht gegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de notaris bij het opstellen en passeren van de akte van verdeling van ondermeer de woning na beëindiging van de samenwoning, alsmede de hoogte van de declaratie. De cliënt heeft op 24 december 2012 de klacht voorgelegd aan de notaris.  Standpunt van […]

Lees verder

Rijschoolhouder had moeten onderkennen dat consument door handicap niet binnen de normale tijd een rijbewijs kon halen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 12 mei 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het aanbieden van een rijopleiding, tegen een door de consument te betalen prijs van € 1.900,–.   De overeenkomst is op 8 mei 2010 beëindigd.   De consument heeft in januari 2010 de klacht […]

Lees verder
1 6 7 8