Kwaliteit geleverde werk / ondeugdelijke levering

  • Home >>
  • Kwaliteit geleverde werk / ondeugdelijke levering

Onduidelijkheid werkzaamheden komt voor rekening van advocaat

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de hoogte van de declaraties en de kwaliteit van de werkzaamheden. De cliënt is teleurgesteld in de uitgevoerde werkzaamheden; de brief richting de wederpartij zou te laat zijn opgesteld en deze zou onzorgvuldig zijn vanwege een spelfout, alsmede zou de declaratie veel te hoog zijn. De advocaat […]

Lees verder

Geschil over ondeugdelijk pad en talud bij nieuwbouwwoning: Consument eist herstel, ondernemer veroordeeld tot reparatie

Waar gaat de uitspraak? Het geschil betreft het ondeugdelijke pad en talud achter de nieuwbouwwoning van de consument, waarvoor hij herstel eist. De consument stelt dat het pad en talud gebreken vertonen door ontwerp- of uitvoeringsfouten, zoals verzakkingen en uitspoeling van grond. De ondernemer betwist dit en wijst op normale omstandigheden na nieuwbouw. Deskundigen bevestigen […]

Lees verder

Waterschade bij aanbouw. Aanbouw onvoldoende waterkerend en daarmee niet goed en deugdelijk gerealiseerd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen op 30 april 2014 tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van verbouwingswerkzaamheden aan de achteraanbouw (achterhuis) van de woning van de consument. De klacht van de consument heeft betrekking op vochtproblemen in de gerealiseerde aanbouw. Standpunt […]

Lees verder

Ventilatiesystemen in de woning voldoet niet aan Bouwbesluit

Bevoegdheid arbiters De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op de overeenkomst die partijen hebben gesloten, waarin is opgenomen een arbitragebeding, met toepasselijkheid van de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Eengezinswoning 2013. Hierin wordt bepaald dat “alle geschillen welke ook – waaronder begrepen die, welke slechts door een van de partijen als zodanig worden […]

Lees verder

Schadevergoeding voor te laag geplaatste uitbouw

Waar gaat de uitspraak over Te laag geplaatste uitbouw. De ondernemer schoot tekort in de uitvoering van e overeenkomst door de kozijnen van de achterpui van de uitbouw zodanig te plaatsen dat niet meer voldaan kon worden aan de uitgangspunten voor de betonnen afwerkvloer. Schadevergoeding volgt. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft […]

Lees verder

Ondernemer verlangt depotbedrag notaris. Consument dient tegeneis in. Depot grotendeels aan ondernemer.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw (hierna te noemen: de commissie) tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten aannemingsovereenkomst met toepasselijkheid van de Bouwgarant Nieuwbouwgarantieregeling (hierna te noemen: de garantieregeling). Aldus is voldaan aan de eis […]

Lees verder

Ondernemer verplicht te wijzen op onvolkomenheden in ontwerp. Ondernemer had moeten waarschuwen dat er na renovatie van de wc minder beenruimte zou zijn.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de uitvoering en oplevering van werkzaamheden aan de woning van de consument. Standpunt van consument Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komen de klachten op het volgende neer. 1. Bij de renovatie van de wc is geen rekening gehouden […]

Lees verder

Afspraak was kasten “droog maken”. Hieronder valt dat er geen lekkages optreden en ook geen condensvorming plaatsvindt. Klacht gegrond. Ondernemer moet voorbehoud opnemen/waarschuwen.

De verdere behandeling van het geschil De arbiters verwijzen voor het verloop van de procedure naar het bindend advies en de gedeeltelijke tussenbeslissing van 26 juli 2013, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. Bij die beslissing heeft de commissie het oordeel ten aanzien van klacht 4 (vocht in de […]

Lees verder

Geen gebrek aan rabatdelen; hout is natuurproduct en als zodanig onderhevig aan temperatuur- en vocht wisselingen, waarbij enige uitzetting en of krimp gebruikelijk is.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft klachten naar aanleiding van de werkzaamheden van de ondernemer. Het betreft werkzaamheden aan rabatdelen aan de voor- en achterzijde van de woning.   Standpunt van de consument   Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klachten op […]

Lees verder