Kwaliteit vervoer

Rolstoelgebruiker ervaart problemen bij gebruik van busvervoer, verschillende maatregelen zijn genomen

Waar gaat de uitspraak over De consument is rolstoelgebruiker. Bij het gebruik van het busvervoer ondervindt de consument veel problemen zoals dat sommige bestuurders hem laten staan, anderen niet weten hoe de oprijplaat werkt en ook wordt hij niet altijd netjes behandeld. De ondernemer heeft naar aanleiding van de klachten van de consument verschillende maatregelen […]

Lees verder

Ondernemer moet door regelmatige controle van plaatsbewijzen ervoor zorgen dat de beperkte hoeveelheid 1e klasse zitplaatsen ook daadwerkelijk ter beschikking staat van die reizigers.

Onderwerp van het geschil   Dit betreft de vraag of aanleiding bestaat tot terugbetaling van een deel van de aanschafprijs van een OV-jaarkaart wegens regelmatige vertraging, gebrek aan zitplaatsen in de eerste klasse, waaraan wordt toegevoegd een klacht over de wijze van klachtenafhandeling door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van […]

Lees verder

Ondernemer verplicht rookbeleid te handhaven nu deze contractuele rookverboden mede strekken tot bescherming van de reizigers. Het gaat hier om een resultaatsverplichting.

Onderwerp van het geschil   Dit betreft een groot aantal klachten wegens roken door chauffeurs in autobussen en wegens het niet adequaat afhandelen van ingediende klachten.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.   De consument geeft aan een groot aantal keren schriftelijk en telefonisch bij ‘naam vervoerbedrijf’ […]

Lees verder

Aard van vervoer (nachtbus) en omstandigheden kunnen met zich meebrengen dat van redelijk handelende chauffeur niet kan worden gevergd dat hij optreedt tegen roken in de bus; in casu klacht gegrond.

Onderwerp van het geschil Dit betreft de mate waarin ‘naam vervoerbedrijf’ verweten kan worden dat toegelaten werd dat passagiers van een nachtbus in deze bus rookten. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument komt erop neer dat ten onrechte door de chauffeur niet is ingegrepen toen hij bemerkte dat werd gerookt. Verder bestrijdt […]

Lees verder