Kwaliteit

Geschillencommissie verklaart klachten over holtrekkende vlonderplanken en vervuilde grasmat ongegrond en wijst verzoek om schadevergoeding af

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een klacht ingediend tegen de ondernemer over de advisering en de kwaliteit van de renovatie van de vlonder en de grasmat. De consument vindt dat de Siberische Lariks vlonderplanken hol trekken en water vasthouden, waardoor de beitslaag loslaat. Hij twijfelt aan de duurzaamheid van deze planken. Ook […]

Lees verder
  • 12 april 2024
  • Groen

De consument klaagt over gebrekkige kwaliteit van de vloerdelen, terwijl de ondernemer erop wijst dat de vloerdelen door de consument niet conform de handleiding zijn gelegd

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil betreft de installatie van een PVC-laminaatvloer geleverd door de ondernemer. De consument beweert dat de vloer van slechte kwaliteit was op het moment van installatie, met krakende geluiden en beschadigingen. De ondernemer stelt dat de consument de vloer niet volgens de handleiding heeft gelegd en de verkeerde ondervloer […]

Lees verder

Geen sprake van onzorgvuldige zorgverlening door de zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over de zorg die is verleend aan haar inmiddels overleden broer. Het betreft de zorgverlening in het verpleegtehuis en daarnaast de zorgverlening in de GGZ-instelling. De commissie wijst er op dat het verpleegtehuis niet verantwoordelijk kan zijn voor het handelen in de GGZ-instelling. De commissie behandeld daarom […]

Lees verder

De ondernemer schoot juridisch niet tekort in de opvang

Waar gaat de uitspraak over Consument klaagt over het niet goed opvolgen van instructies in verband met het geven van melk, het niet bellen op het moment dat het op de opvang niet goed ging met het kind en het niet melden van het vertrek van een vaste leidster. De ondernemer laat weten de instructie […]

Lees verder

Ouder klaagt over melding van kind in verwijsindex

Onderwerp van het geschil Na aanleiding van een schaafwond, blauwe plekken en een gesprek met de ouders, doet de ondernemer een melding bij de verwijsindex *. Ondanks dat de ondernemer hier zorgvuldiger mee om had kunnen gaan, is de melding gedaan op basis van de meldcriteria die de ondernemer heeft opgesteld inzake het samenwerkingsconvenant Verwijsindex. […]

Lees verder