Kwaliteit

De consument klaagt over gebrekkige kwaliteit van de vloerdelen, terwijl de ondernemer erop wijst dat de vloerdelen door de consument niet conform de handleiding zijn gelegd

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil betreft de installatie van een PVC-laminaatvloer geleverd door de ondernemer. De consument beweert dat de vloer van slechte kwaliteit was op het moment van installatie, met krakende geluiden en beschadigingen. De ondernemer stelt dat de consument de vloer niet volgens de handleiding heeft gelegd en de verkeerde ondervloer […]

Lees verder

Geen sprake van onzorgvuldige zorgverlening door de zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over de zorg die is verleend aan haar inmiddels overleden broer. Het betreft de zorgverlening in het verpleegtehuis en daarnaast de zorgverlening in de GGZ-instelling. De commissie wijst er op dat het verpleegtehuis niet verantwoordelijk kan zijn voor het handelen in de GGZ-instelling. De commissie behandeld daarom […]

Lees verder

De ondernemer schoot juridisch niet tekort in de opvang

Waar gaat de uitspraak over Consument klaagt over het niet goed opvolgen van instructies in verband met het geven van melk, het niet bellen op het moment dat het op de opvang niet goed ging met het kind en het niet melden van het vertrek van een vaste leidster. De ondernemer laat weten de instructie […]

Lees verder

Ouder klaagt over melding van kind in verwijsindex

Onderwerp van het geschil Na aanleiding van een schaafwond, blauwe plekken en een gesprek met de ouders, doet de ondernemer een melding bij de verwijsindex *. Ondanks dat de ondernemer hier zorgvuldiger mee om had kunnen gaan, is de melding gedaan op basis van de meldcriteria die de ondernemer heeft opgesteld inzake het samenwerkingsconvenant Verwijsindex. […]

Lees verder

Begeleiding gastouderbureau bij ziekte nanny onvoldoende

Onderwerp van het geschil Het gastouderbureau onderscheidt zich van andere bureaus door kwalitatieve hoogwaardigheid en persoonlijke benadering. Echter, de begeleiding van het gastouderbureau bij de ontstane ziekte van de nanny en bij de financiële afwikkeling van de overeenkomst, was onvoldoende. Het geschil betreft, in hoofdzaak, de vraag of het gastouderbureau voldoende begeleiding heeft geboden gedurende […]

Lees verder