Kwaliteit

Geen sprake van onzorgvuldige zorgverlening door de zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over de zorg die is verleend aan haar inmiddels overleden broer. Het betreft de zorgverlening in het verpleegtehuis en daarnaast de zorgverlening in de GGZ-instelling. De commissie wijst er op dat het verpleegtehuis niet verantwoordelijk kan zijn voor het handelen in de GGZ-instelling. De commissie behandeld daarom […]

Lees verder

De ondernemer schoot juridisch niet tekort in de opvang

Waar gaat de uitspraak over Consument klaagt over het niet goed opvolgen van instructies in verband met het geven van melk, het niet bellen op het moment dat het op de opvang niet goed ging met het kind en het niet melden van het vertrek van een vaste leidster. De ondernemer laat weten de instructie […]

Lees verder

Ouder klaagt over melding van kind in verwijsindex

Onderwerp van het geschil Na aanleiding van een schaafwond, blauwe plekken en een gesprek met de ouders, doet de ondernemer een melding bij de verwijsindex *. Ondanks dat de ondernemer hier zorgvuldiger mee om had kunnen gaan, is de melding gedaan op basis van de meldcriteria die de ondernemer heeft opgesteld inzake het samenwerkingsconvenant Verwijsindex. […]

Lees verder

Begeleiding gastouderbureau bij ziekte nanny onvoldoende

Onderwerp van het geschil Het gastouderbureau onderscheidt zich van andere bureaus door kwalitatieve hoogwaardigheid en persoonlijke benadering. Echter, de begeleiding van het gastouderbureau bij de ontstane ziekte van de nanny en bij de financiële afwikkeling van de overeenkomst, was onvoldoende. Het geschil betreft, in hoofdzaak, de vraag of het gastouderbureau voldoende begeleiding heeft geboden gedurende […]

Lees verder

Vraagouder is ontevreden over taken gastouderbureau.

Onderwerp van het geschil Een gastouder ving teveel kinderen op. Het gastouderbureau  wist hier niet van tot een andere ouder melding deed en  de GGD dit ook constateerde. De ondernemer heeft overleg gehad met de GGD en de overeenkomst met de gastouder opgezegd. De commissie vindt dat de ondernemer nadat bekend was dat er sprake […]

Lees verder

Ondernemer moet gevraagde gegevens geven aan ouder

Onderwerp van het geschil De ouder vermoedt dat de ondernemer enkele dagen de leidster-kind ratio niet gehanteerd heeft en wil daarom inzage in de administratie van de ondernemer. Het geschil betreft de vraag of de ondernemer desgevraagd informatie aan de consument dient te verstrekken over de kind-leidster ratio die door de ondernemer in de praktijk […]

Lees verder