Kwaliteit

Terechte maatregelen door ondernemer om kinderen beter te begeleiden

Onderwerp van het geschil Een ouder klaagt over de kwaliteit van de opvang, de professionaliteit en financiele afhandeling, nadat de ondernemer de overeenkomst heeft stopgezet vanwege gedragsproblemen van het kind. Volgens de commissie was alleen de communicatie naar en afstemming met de ouders niet goed. In geschil is de kwaliteit van de opvang, de professionaliteit […]

Lees verder

Ondernemer moet gevraagde gegevens geven aan ouder

Onderwerp van het geschil De ouder vermoedt dat de ondernemer enkele dagen de leidster-kind ratio niet gehanteerd heeft en wil daarom inzage in de administratie van de ondernemer. Het geschil betreft de vraag of de ondernemer desgevraagd informatie aan de consument dient te verstrekken over de kind-leidster ratio die door de ondernemer in de praktijk […]

Lees verder