Lesovereenkomst

Consument zelf verantwoordelijk voor het volgen van de juiste opleiding voor beroepschauffeur. Ondernemer niet tekortgeschoten in zijn informatie en zorgplicht.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 mei 2016 tussen partijen totstandgekomen lesovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verzorgen van een opleiding voor het verkrijgen van een Code 95 aantekening op het rijbewijs (actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur) voor de door consument in totaal te betalen prijs van […]

Lees verder

De consument heeft geen vertrouwen meer in de ondernemer, maar dat wil niet zeggen dat zij recht heeft op ontbinding van de lesovereenkomst. Zij heeft recht op het aantal nog niet afgenomen lessen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 1 juni 2016 tussen partijen totstandgekomen lesovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verzorgen van een lespakket. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik heb een pakket gekocht bij de ondernemer: 20 […]

Lees verder

Rijschool niet tekortgeschoten in het oefenen met achteruitrijden met aanhanger

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 29 oktober 2007 tussen partijen totstandgekomen lesovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden, bestaande uit het geven van rijonderricht op grond van het lespakket voor één dag genaamd: E achter B, tegen de daarvoor door de consument […]

Lees verder