Levering juridisch

Bouwrente. De ondernemer kreeg de grond geleverd op 6 april 2018 en leverde de bouwgrond op zijn beurt aan de consument op 7 mei 2018. Berekening bouwrente door ondernemer met ingang van 1 maart 2018. Ingangsdatum bouwrente tussen partijen rechtsgeldig overeengekomen. Geen bijzondere omstandigheden die tot het oordeel zouden kunnen leiden dat onverkorte toepassing van het rentebeding in dit geval naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden zijn.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage tussen de ondernemer en  de consument met toepasselijkheid van de SWK Garantie- en waarborgregeling 2014 en het bijbehorende Garantiesupplement, bestaande uit module I E en II P (hierna te noemen: de garantieregeling). Hierin […]

Lees verder

Meerwerk gerekend voor wapening vloer maar ondernemer heeft zich in de koop-/aanneemovereenkomst reeds verplicht tot aanbrengen deugdelijke vloeren inclusief vloerverwarming.

Standpunt consument Voor het standpunt van de consument verwijzen de arbiters naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt van de consument op het volgende neer. Tussen partijen is een geschil gerezen over het door de ondernemer aangeboden meerwerk dat een voorziening in de cementdekvloer betreft om de kans op scheurvorming te beperken. […]

Lees verder

Woning Alphen. Zetting tuin. Verwachtingen partijen.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten koop-/ aannemingsovereenkomst met toepasselijkheid van de Garantie- en waarborgregeling 2007 en de bijbehorende bijlage A, versie 1-1-2007 (hierna te noemen: de garantieregeling). Hierin wordt bepaald dat […]

Lees verder

Damwand van hout ipv beton. Ondernemer mag niet afwijken van bouwplan; noodzakelijkheid moet blijken; geen afbreuk aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woning.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten koop-/ aannemingsovereenkomst en de aanvulling daarop met toepasselijkheid van de Garantie- en waarborgregeling 2007 en de bijbehorende bijlage A, versie 1-1-2007 (hierna te noemen: de garantieregeling). […]

Lees verder

Parkeerplaatsen drie jaar na oplevering nog steeds niet opgeleverd. Anders dan de ondernemer stelt, behoefde de consument daarmee geen rekening te houden. Klacht gegrond.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage tussen de ondernemer en de consument met toepasselijkheid van de SWK Garantie- en waarborgregeling, versie 1 januari 2010 en het bijbehorende Garantiesupplement, bestaande uit module I C en II F (hierna te noemen: […]

Lees verder

Verwachtingen partijen. Uitleg brochure. Tekst welke omschrijving geeft doorgaans van doorslaggevend belang. Weegt zwaarder dan illustratie.

Bevoegdheid arbiters De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage tussen partijen met toepasselijkheid van de SWK Garantie- en waarborgregeling 2010 en het bijbehorende Garantiesupplement, bestaande uit module I D en II L (hierna te noemen: de garantieregeling). Hierin wordt bepaald dat “alle geschillen …, welke ontstaan […]

Lees verder

33 cm water in kruipruimte; ondernemer voldoet aan verplichtingen overeenkomst.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage   De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten koop-/ aannemingsovereenkomst met toepasselijkheid van de Garantie- en waarborgregeling E.2003 en de bijbehorende bijlage A, versie 1 januari 2003 (hierna te noemen: de garantieregeling). Hierin […]

Lees verder

Hoge waterstand en daardoor een niet functionerend infiltratiesysteem; voor rekening en risico van ondernemer.

Dossiernummers: 71500   Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage   De bevoegdheid van arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten koop-/ aannemingsovereenkomst en de aanvulling daarop met toepasselijkheid van de Garantie- en waarborgregeling E 2003 en de bijbehorende bijlage A, versie 1 januari 2003 (hierna te […]

Lees verder

Uitleg tekening en verwachtingen/verplichtingen

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters is, zo stelt de VvE onbetwist, gebaseerd op de koop-/aannemingsovereenkomsten die de individuele leden van de VvE hebben gesloten met de ondernemer, alwaar is opgenomen een overeenkomst tot arbitrage en de aanvulling daarop met toepasselijkheid van de Garantie- en waarborgregeling A 2003 en de […]

Lees verder

Afwijkende plaatsing schuur. Onderzoeksplicht consument. Consument had reden om bij bestudering van tekeningen te twijfelen over de plaatsing schuur en had moeten onderzoeken.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de commissie tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten koop-/ aannemingsovereenkomst met toepasselijkheid van de Garantie- en waarborgregeling 2007 en de bijbehorende bijlage A, versie 1-1-2007 (hierna te noemen: de garantieregeling). Hierin wordt bepaald dat “alle […]

Lees verder