Levering juridisch

Uitleg tekening en verwachtingen/verplichtingen

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters is, zo stelt de VvE onbetwist, gebaseerd op de koop-/aannemingsovereenkomsten die de individuele leden van de VvE hebben gesloten met de ondernemer, alwaar is opgenomen een overeenkomst tot arbitrage en de aanvulling daarop met toepasselijkheid van de Garantie- en waarborgregeling A 2003 en de […]

Lees verder

Afwijkende plaatsing schuur. Onderzoeksplicht consument. Consument had reden om bij bestudering van tekeningen te twijfelen over de plaatsing schuur en had moeten onderzoeken.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de commissie tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten koop-/ aannemingsovereenkomst met toepasselijkheid van de Garantie- en waarborgregeling 2007 en de bijbehorende bijlage A, versie 1-1-2007 (hierna te noemen: de garantieregeling). Hierin wordt bepaald dat “alle […]

Lees verder