Levertijd/levering

ondernemer onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het product daadwerkelijk is geleverd. ondernemer moet aankoopbedrag restitueren

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 juni 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Sybian Deluxe en een F-machine Pro II tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.486,90. Standpunt van de consument Het […]

Lees verder

Vaste levertijd overeengekomen

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 11 oktober 1999 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van twee banken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 5.998,– waarvan ƒ 300,– is aanbetaald en de rest onbetaald is gebleven. De […]

Lees verder
  • 14 december 2013
  • Wonen

Bij overeenkomst tot leveren plinten geen levertijd afgesproken. Consument mag er niet op vertrouwen dat levering geschiedt conform de overeenkomst voor het leveren van de parketvloer

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een omstreeks 1 april 2003 en een enkele weken nadien tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer verplichtte zich daarbij tot het leveren en leggen van parketvloer (Amerikaans eiken lamellen) en het leveren van eiken plinten tegen de daarvoor uiteindelijk door de consument te betalen prijs […]

Lees verder
  • 14 december 2013
  • Wonen

Dansschoenen nooit ontvangen. Tekortkoming in de nakoming. Ondernemer is tegenover consument aansprakelijk voor handelwijze leverancier.

Onderwerp van het geschil De consument stelt onweersproken dat het geschil voortvloeit uit een op 13 januari 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van [merknaam en type]-schoenen (hierna te noemen: dansschoenen) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 66,75 en dat de levering niet […]

Lees verder

Afwijkende levering Home Cinema Set. Alsnog correcte levering.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 1 september 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot met name het leveren van een home cinema set tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.103,–. De levering vond plaats op 19 oktober 2006.   De consument heeft de klacht […]

Lees verder

Ondernemer laat product achter bij niet-gemachtigde derde. Tekortkoming in nakoming op de ondernemer rustende leveringsplicht van het product.

Dossiernummer : 72309 Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 18 juni 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een zaagtafel tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van in totaal € 515,87. De consument heeft de klacht op 11 […]

Lees verder

Onjuiste informatie over levertijd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 29 mei 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van [een boek], tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 65,95. De levering heeft niet plaatsgevonden.    De consument heeft op 27 augustus 2009 de klacht voorgelegd […]

Lees verder

Ondernemer overschrijdt naast levertijd ook de nadere termijn. Consument niet meer aan overeenkomst gebonden.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 14 december 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van shutters tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.994,39.   De levering heeft niet plaatsgevonden. De consument heeft een bedrag van € 2.000,– aanbetaald.   […]

Lees verder
  • 29 mei 2013
  • Wonen

Ondernemer geeft voorafgaand aan levering aan te bekijken of werkblad in een stuk kan worden geleverd. Ondernemer laat niets meer horen. Consument mag er dan vanuit gaan dat werkblad in een stuk kan worden geleverd

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 6 mei 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van e en complete keuken met inbouwapparatuur tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 11.050,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 28 juni 2011.   Het […]

Lees verder
  • 29 mei 2013
  • Wonen