Medisch dossier

Vermelden BSN van cliënt op dvd in medisch dossier is onzorgvuldig

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft per post een afschrift van zijn medisch dossier opgevraagd. De cliënt vindt dat de zorgaanbieder onzorgvuldig en onrechtmatig met zijn persoonsgegevens (BSN) is omgegaan, omdat deze op de lay-out van een dvd in zijn medisch dossier te vinden zijn. Daarnaast vindt de cliënt dat de zorgaanbieder zijn […]

Lees verder

Klaagster te laat met opvragen medisch dossier, bewaartermijn is ruimschoots verstreken

Waar gaat de uitspraak over De klaagster heeft de zorgaanbieder om een afschrift van haar dossier verzocht. Een medewerkster van de zorgadministratie heeft aangegeven het dossier op te zullen zoeken. Vervolgens heeft de zorgaanbieder aangegeven dat het dossier vernietigd is. De klaagster vindt dat er sprake is van een onterechte vernietiging van het dossier. Volgens […]

Lees verder

Inzage in een medisch dossier door een nabestaande is in de regel niet toegestaan, tenzij er sprake is van voorafgaande toestemming bij leven van de overledene, toestemming van de overledene mag worden verondersteld, of zwaarwegende omstandigheden die het doorbreken van een beroepsgeheim van de zorgaanbieder rechtvaardigt. Dat is niet gebleken

In het geschil tussen [klaagster], wonende te [plaats], en Parnassia Groep B.V., gevestigd te Den Haag, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde […]

Lees verder

Vanwege de ernstige bedreiging door patiënte van een verpleegkundige, in combinatie met een ernstig incident vanuit een psychotisch toestandsbeeld jaren geleden, was een risicotaxatie noodzakelijk. In dat kader was het zonder toestemming van de cliënt doorsturen van dossiergegevens aan een ketenpartner gerechtvaardigd

In het geschil tussen [Patiënte], wonende te [plaats], en Stichting Dimence Groep, gevestigd te Deventer, (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. […]

Lees verder

De zorgaanbieder hoeft de IQ test niet te verwijderen uit het medisch dossier, omdat deze test is gebruikt om tot een diagnose te komen. De zorgaanbieder had dit beter kunnen communiceren met de cliënt

In het geschil tussen [naam], wonende te [woonplaats], (verder te noemen: de cliënte), en GGZ Drenthe, gevestigd te Assen, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen […]

Lees verder