Meerwerk/Minderwerk

Meerwerk is meer dan 10% van de oorspronkelijke aanneemsom. De ondernemer had dit meerwerk tevoren schriftelijk of langs elektronische weg moeten laten vastleggen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 7 augustus 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor aan de consument gefactureerde prijs van in totaal € 4.803,34 inclusief meerwerk. De oplevering vond plaats op of omstreeks 23 oktober 2010. De […]

Lees verder