Misleiding

Consument krijgt geen hogere compensatie voor gesloten stuwmeer

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil tussen de consument en de ondernemer ontstond nadat de consument een bungalow had geboekt op het recreatiepark van de ondernemer, waarbij het stuwmeer gesloten bleek te zijn door activiteiten. De consument voelde zich misleid en wilde zijn geld terug of omboeking naar een ander park. De ondernemer bood […]

Lees verder

Consument heeft ander abonnement afgesloten dan hij in gedachten had. Hij heeft niet geverifieerd welk abonnement hij precies afgesloten had, ondanks de mogelijkheden daartoe. Hier is geen sprake van misleiding van de zijde van de ondernemer.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het een mobiele en/of vaste telefoonaansluiting. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Recent is de consument overgestapt naar de ondernemer. Voordien maakte hij gebruik van een onbeperkt abonnement bij een andere provider. Op 30 juli 2017 kreeg hij tot zijn […]

Lees verder

Serviceprovider niet verantwoordelijk voor eventuele misleiding door aanbieder SMS-diensten – 2

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een mobiele telefoonaansluiting.   De consument heeft op 5 augustus 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb van de ondernemer een rekening ontvangen van € 676,23. Deze heeft hoofdzakelijk betrekking op een […]

Lees verder

Serviceprovider niet verantwoordelijk voor eventuele misleiding door aanbieder SMS-diensten – 1

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een abonnement voor mobiele telefonie.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 201,02 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 25 november 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van […]

Lees verder

Geen misleiding bij totstandkoming overeenkomst

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het al of niet tot stand komen van een overeenkomst.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 17,26 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. […]

Lees verder

De consument voelt zich door de ondernemer gebruikte reclameteksten op het verkeerde been gezet en heeft de teksten (kunnen) ervaren als misleidende reclame

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een abonnement mobiele telefonie.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is van mening dat hij door de ondernemer onvolledig respectievelijk misleidend is voorgelicht. De consument had begrepen, dat hij binnen bepaalde tijdstippen tegen een bepaald […]

Lees verder