Modems en randapparatuur

Ondernemer moet gegevens voor aansluiten eigen modem op website publiceren en gebruik ervan faciliteren

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt dat hij van de ondernemer niet zijn eigen modem/router op het netwerk van de ondernemer mag aansluiten. Hij wil dat de ondernemer de gegevens voor het aansluiten van een eigen modem/router op de coax-aansluiting op haar website publiceert en het gebruik ervan faciliteert. De ondernemer verstaat onder […]

Lees verder

consument wil eigen modem gebruiken en beroept zich op het Besluit eindapparaten. Het is nog niet duidelijk of dit apparaat onder dit Besluit valt en daarom staat het de ondernemer naar redelijkheid en billijkheid vrij er voor te kiezen dat de eigen modem van consument niet wordt aangemerkt als eindapparaat.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een vrije modemkeuze bij een internetaansluiting. De consument heeft op 6 januari 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument wil een eigen, door hemzelf aangeschaft modem met routerfunctie kunnen gebruiken. De voornaamste […]

Lees verder

Incassokosten voor verkeerde modem onterecht

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de in rekening gebrachte kosten.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 32,12 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat […]

Lees verder