Nakoming

Auto per abuis dubbel verkocht

Waar gaat de uitspraak over? De consument dacht een auto te hebben gekocht bij de ondernemer. Echter, na ondertekening van de overeenkomst en de bijbehorende betaling, liet de ondernemer weten dat de koop niet door kon gaan. De auto was volgens de ondernemer per abuis dubbel verkocht. De consument verlangt een vergoeding van 15% van […]

Lees verder

Aanbod camerasysteem was ’too good to be true’

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht via de website van de ondernemer een camerasysteem. Op de website van de ondernemer stond vermeld dat er bij de aankoop van het camerasysteem een kosteloos cloudabonnement geleverd zou worden. Achteraf bleek echter dat het abonnement € 100,– per jaar kost. De consument verlangt een vergoeding van […]

Lees verder

Niet nakoming overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een vakantiehuisje geboekt, maar door gepland onderhoud kan de ondernemer de overeenkomst niet nakomen. De ondernemer gaat akkoord met het terugbetalen van het bedrag. De klacht is gegrond. De uitspraak Onderwerp van het geschil De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Het geschil betreft de […]

Lees verder

Ondernemer niet tekortgeschoten in de nakoming

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 10 januari 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het monteren/aanbrengen van een terrasoverkapping en van een volglazen schuifwand, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 14.429,25. De overeenkomst is uitgevoerd op of […]

Lees verder

Ondernemer schoot te kort in de nakoming, nu horren niet juist zijn geleverd en geplaatst. Ontbinding overeenkomst en schadevergoeding

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 5 mei 2017 tussen partijen gesloten overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren en monteren van inzethorren tegen een prijs van € 545,–. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De horren zijn door […]

Lees verder

Het was aan de ondernemer om aan te tonen dat door partijen anders is afgesproken dan het resultaat dat de consument mocht verwachten op basis van de wijze van montage van de rolluiken.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een tweetal tussen partijen mondeling op 28 februari 2008 en op 9 juni 2008 tot stand gekomen overeenkomsten. De ondernemer heeft zich daarbij steeds verplicht tot het leveren van rolluiken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van respectievelijk € 1830,– en € 1660,–. […]

Lees verder