Natuurstenen gedenkteken

Beletting van een grafmonument is handwerk. De afwijking valt binnen de marge, consument dient deze te accepteren

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 18 november 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een grafmonument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.100,–. De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats begin […]

Lees verder

Juridisch gezien dient de aard en ernst van de beschadiging naar objectieve

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 februari 2015 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (aanpassing grafsteen) voor een overeengekomen bedrag van € 1.105,–. Het werk is opgeleverd in maart 2015. De consument heeft in maart 2015 de klacht besproken […]

Lees verder

schade natuurstenen grafsteen niet aangetoond

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 30 augustus 2014 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een grafsteen met vaas tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.317,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks […]

Lees verder