Nazorg

Omdat de rolstoel in het zorghotel niet direct klaar stond, heeft cliënte geruime tijd voor de kamerdeur in de rolstoel op de verpleging moeten wachten, de verpleging reageerde niet (adequaat) op oproepen en cliënte kreeg de volgende dag tot 12 uur geen wondverzorging aangeboden. De zorgaanbieder heeft voor het verlenen van de nazorg niet gehandeld zoals cliënt mocht verwachten

In het geschil tussen   [Cliënte], wonende te [plaats], en ABC Clinic B.V., gevestigd te Breda, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Lees verder