niet ontvankelijk

Consument klaagt te laat en is daardoor niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft zijn klacht niet binnen bekwame tijd aan de Geschillencommissie voorgelegd. De commissie is namelijk van oordeel dat de consument vanaf 2005 redelijkerwijs had kunnen weten welk tarief bij de geplaatste watermeter van toepassing was. Er is door het niet tijdig voorleggen van de klacht niet voldaan aan […]

Lees verder
  • 26 januari 2023
  • Water

Klager geen wettelijk vertegenwoordiger van cliënte, klachten niet ontvankelijk verklaard

Waar gaat de uitspraak over? De commissie dient te beoordelen of klager ontvankelijk is in zijn klachten, nu de zorgaanbieder een beroep heeft gedaan op niet ontvankelijkheid. In dit verband heeft de zorgaanbieder aangegeven dat klager niet is aangewezen als de wettelijk vertegenwoordiger van cliënte. Daarnaast heeft hij zijn klachten niet eerst aan de zorgaanbieder […]

Lees verder