(Niet) Ontvankelijkheid

Consument niet-ontvankelijk verklaard in geschil met telecomprovider over onterecht afgeschreven abonnementskosten

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil draaide om afgeschreven abonnementskosten nadat de consument in december 2021 was overgestapt naar een andere provider. De nieuwe provider bevestigde de overstap, maar de ondernemer bleef maandelijks bedragen afschrijven. Nadat de consument het geld had teruggeboekt, ontving hij een dreigmail over mogelijke incasso. De ondernemer stelde dat de […]

Lees verder

Consument heeft klacht niet volgens voorwaarden ingediend

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betrof een overeenkomst waarin de ondernemer zich verplichtte om een opleiding Persoonlijk Begeleider te verzorgen tegen betaling van €2.950, maar de opleiding werd niet gevolgd. De ondernemer beweerde dat de consument niet-ontvankelijk was in haar klacht omdat zij niet eerst bij de ondernemer had geklaagd over de lopende […]

Lees verder

Zorgaanbieder mocht behandeling eenzijdig beëindigen vanwege impasse in zorgverlening

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige beëindiging van de zorgovereenkomst en het geen gevolg geven aan de gegrond verklaarde onderdelen van de klacht door de klachtencommissie.   Volgens de zorgaanbieder heeft de cliënte geen redelijk belang meer bij een uitspraak van de commissie en is zij daarom niet-ontvankelijk. Inhoudelijk was er wel […]

Lees verder

Boekingskantoor stuurde incorrecte reisbescheiden door, consument ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De consument boekte via een boekingskantoor een pakketreis bij een buitenlandse reisorganisator. De reisorganisator is niet aangesloten bij de commissie, het boekingskantoor wel. De geboekte accommodatie bleek niet beschikbaar te zijn voor de consument. De ondernemer, het boekingskantoor, heeft de reisbescheiden van de niet-beschikbare accommodatie doorgestuurd naar de consument. Deze […]

Lees verder

Niet klagers, maar bewindvoerder bevoegd om geschil in te dienen

Waar gaat de uitspraak over? De klagers zijn geen wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt, omdat de cliënt onder bewind is gesteld. Na een tussenadvies heeft de commissie de klagers in de gelegenheid gesteld een akkoordverklaring van de bewindvoerder aan te leveren voor de procedure. De commissie heeft deze akkoordverklaring niet ontvangen. De klagers zijn daarom […]

Lees verder

Cliënt niet-ontvankelijk: klacht betreft factuur

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de DBC op een ontvangen declaratie. De zorgaanbieder is van mening op juiste wijze gedeclareerd te hebben. Naar het oordeel van de commissie is de cliënt niet-ontvankelijk, omdat het een geschil betreft over een factuur en er verder geen inhoudelijke klacht aan ten grondslag ligt. De […]

Lees verder

Cliënte niet-ontvankelijk: heeft niet eerder over deze klachtonderdelen geklaagd bij zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak  over? De cliënt is van mening dat er een onveilig leefklimaat heerst bij de zorgaanbieder en dat er sprake is van misstanden en structurele onderbezetting. De zorgaanbieder stelt dat de cliënt niet-ontvankelijk is in haar klacht, omdat zij deze klacht niet eerst bij de zorgaanbieder zelf heeft ingediend. De commissie stelt […]

Lees verder

Klaagster niet-ontvankelijk: klachten zien op beleidsbeslissingen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De klachten van de klaagster betreffen de gedragingen van het bestuur van de zorgaanbieder en de rol van de cliëntenraad. Naar het oordeel van de commissie is de klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht, omdat haar klachten zien op beleidsbeslissingen van de zorgaanbieder en niet op de zorgverlening jegens een cliënt. […]

Lees verder
1 2 3 19