(Niet) Ontvankelijkheid

Cliënte niet-ontvankelijk: heeft niet eerder over deze klachtonderdelen geklaagd bij zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak  over? De cliënt is van mening dat er een onveilig leefklimaat heerst bij de zorgaanbieder en dat er sprake is van misstanden en structurele onderbezetting. De zorgaanbieder stelt dat de cliënt niet-ontvankelijk is in haar klacht, omdat zij deze klacht niet eerst bij de zorgaanbieder zelf heeft ingediend. De commissie stelt […]

Lees verder

Cliënt niet-ontvankelijk: geschil niet binnen wettelijke termijn bij de commissie aanhangig gemaakt

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de zorgaanbieder is de cliënt niet-ontvankelijk in zijn klacht, omdat hij zijn geschil niet binnen twaalf maanden na de datum waarop hij de klacht bij de zorgaanbieder heeft ingediend, bij de commissie aanhangig heeft gemaakt. In februari 2018 heeft de cliënt de klacht ingediend bij de zorgaanbieder. Pas in […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft onderzoek gedaan naar pijnklachten na heupoperatie. Geen onzorgvuldig handelen.

Waar gaat de uitspraak over? “Cliënte heeft een heupoperatie gehad en ondervind daarvan nog de gevolgen. Er is een zenuw geraakt en heeft onvoldoende nazorg gekregen. De interne klachtencommissie heeft relevante correpondentie niet in de beoordeling betrokken. Zij vordert schadevergoeding. De klachtencommissie heeft geoordeeld dat de ingreep lege artis is uitgevoerd. Er is grondig onderzoek […]

Lees verder

Niet doorlopen van interne klachtenprocedure ondernemer heeft hier tot niet-ontvankelijkheid geleid

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een valincident van de dochter van consument op de opvanglocatie waarna de plaatsingsovereenkomst door de consument is opgezegd, omdat hij gelet op handelen van de ondernemer geen vertrouwen meer in de ondernemer heeft. De ondernemer beroept zich erop dat de consument de klacht niet eerst bij de […]

Lees verder

Klacht ingediend bij de Commissie. Daarna alsnog interne klachtenprocedure bij de zorgaanbieder in gang gezet. Klachtenfunctionaris heeft de indruk gewekt dat klacht is afgehandeld.

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de zorgaanbieder had de klaagster de klacht eerst aan haar moeten voorleggen. Daarom meent de zorgaanbieder dat klaagster niet-ontvankelijk is in haar klacht. Daarna heeft klaagster alsnog interne klachtenprocedure in gang gezet. Volgens de Commissie heeft klaagster aanvankelijk haar klacht te snel ingediend bij de Commissie, maar dat ‘gebrek’ […]

Lees verder

Klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht

Waar gaat de uitspraak over? Vader van klaagster verblijft bij zorgaanbieder. De oudste broer van klaagster is de eerste contactpersoon bij de zorgaanbieder. Het protocol van de zorgaanbieder is dat enkel zaken worden gedaan met de eerste contactpersoon. Klaagster geeft aan dat de intakeprocedure zeer onprofessioneel en onzorgvuldig is geweest en heeft mede hierover een […]

Lees verder

Vordering van schadevergoeding van cliënt is verjaard.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft in 2010 auto ongeluk gehad waarna zij op de SEH van de zorgaanbieder is behandeld. Zij vordert schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder verjaart een dergelijke vordering na vijf jaren. Volgens de Commissie is de klacht verjaard waardoor de cliënte geen belang meer heeft bij inhoudelijke behandeling. De uitspraak in […]

Lees verder

Vordering van schadevergoeding van cliënt is verjaard nu al in 2001 epilepsie is vastgesteld.

Waar gaat de uitspraak over? In 2001 epilepsie vastgesteld. Cliënt vordert schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder verjaart een dergelijke vordering na vijf jaren. Volgens de Commissie is de klacht verjaard waardoor de cliënt geen belang meer heeft bij inhoudelijke behandeling. De uitspraak in het geschil tussen [Cliënte], wonende te [woonplaats] (hierna te noemen: cliënte), vertegenwoordiger: [naam […]

Lees verder
1 2 3 18