niet tekortschieten zorgplicht

  • Home >>
  • niet tekortschieten zorgplicht

Zorgaanbieder niet toerekenbaar tekortgeschoten bij nemen beslissing cliënt op te nemen, klacht ongegrond.

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt stelt zich op het standpunt dat door onjuiste behandeling en onjuiste bejegening door de zorgaanbieder tijdens opname bij de zorgaanbieder haar leven extreem ontregeld is geraakt, met grote schade tot gevolg. De zorgaanbieder stelt dat de verpleging van de Medium Care heeft gehandeld conform hetgeen in het kader […]

Lees verder