Non conformiteit

Commissie acht zich niet bevoegd om te beslissen over een verzekeringsovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit door de consument gesloten E-Bike verzekering voor de fiets van diens echtgenote. Deze overeenkomst is ten tijde van de aanschaf van die e-bike tot stand gekomen door tussenkomst van de ondernemer, die daarbij optrad als  verzekeringsagent/assurantietussenpersoon. De commissie is […]

Lees verder

Vlucht gemist door wachtrij luchthaven

Waar gaat de uitspraak over? Door de enorme wachtrij op de luchthaven heeft de consument de vlucht gemist. Hierdoor kon de consument pas een dag later vertrekken en heeft hij kosten moeten maken, zoals overnachting bij de luchthaven en boodschappen. De consument heeft tevens een claim bij de luchthaven ingediend, maar daarover moet op het […]

Lees verder
  • 7 november 2022
  • Reizen

Partijen treffen een schikking ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en leggen van plak-PVC op de eerste en tweede verdieping. Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost moet worden. Dit […]

Lees verder

Partijen schikken tijdens de digitale mondelinge behandeling

Waar ging de uitspraak over? Ter zitting hebben partijen overeenstemming bereikt over het oplossen van het geschil. Daarom heeft de commissie het geschil niet inhoudelijk behandeld. Wel heeft de commissie de door partijen gemaakte afspraken in het bindend advies vastgelegd, zodat hier niet vanaf geweken kan worden. De uitspraak Behandeling van het geschil Partijen zijn […]

Lees verder

Ondernemer is tekortgeschoten in de uitvoering van de schilderwerkzaamheden

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer zou schilderwerkzaamheden bij het huis van de consument verrichten. Een half jaar na de werkzaamheden heeft de consument contact met de ondernemer opgenomen, omdat verf begon af te bladeren. Ook zouden er barsten in de verf zijn ontstaan. Tevens zou de ondernemer beloftes hebben gemaakt die niet zijn […]

Lees verder

Onvolkomenheden liggen in de aansprakelijkheidssfeer van de aannemer, niet van de ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer had zich bij overeenkomst verplicht tot het plakken van renovlies en sausen van de wanden in het nieuwbouwappartement van de consument. De consument stelt dat de ondernemer hem had moeten wijzen op de onjuistheid van de door hem verstrekte opdracht. Ook klaagt de consument over de kwaliteit van […]

Lees verder

Oorzaak stilstaan horloge onduidelijk. Nu klachten direct na aankoop ontstonden, is de ondernemer verantwoordelijk voor het verhelpen daarvan

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 16 december 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een horloge [type en merk] De levering vond plaats op of omstreeks 16 december 2016. Het geschil gaat over de vraag of het horloge voldoet […]

Lees verder