Offerte / begroting

Meerwerk; tijdens uitvoering van werk zodanig veel wijzigingen dat van ondernemer niet gevergd kan worden dat hij voor iedere wijziging een schriftelijke offerte met prijsopgaaf maakt.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een begin 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (renovatie van een badkamer en plaatsing van een schuifdeur voor de verwarmingsketel) tegen de daarvoor in de offerte genoemde aanneemsom van € 4.811,44 met berekening van meerwerk […]

Lees verder

Niet geoffreerd voor verkrijging keurmerk.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 24 oktober tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van diverse timmerwerkzaamheden waarbij voor het onderhavige geschil uitsluitend het nazien van alle hang- en sluitwerk en het vervangen voor inbraakwerende sloten en waar nodig voor inbraakwerende scharnieren, […]

Lees verder

Werkzaamheden zijn aangeboden voor een vast bedrag; de aanneemsom. Geen verrekening afgesproken voor door consument uitgevoerd werk.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een eind september of begin oktober 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van materialen en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (renovatie van een badkamer conform offertes d.d. 22 september 2010 en 29 september 2010) tegen de daarvoor door de consument te betalen […]

Lees verder