Omvang levering

Correctie gasverbruik; aanzienlijk verbruik in relatief korte periode; niet adequaat optreden is aan ondernemer toe te rekenen.

Onderwerp van het geschil De klacht heeft betrekking op de correctie van het gasverbruik over een periode van 3 jaar. De consument heeft de klacht op 11 november 2018 voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument De consument voert – verkort weergegeven – aan dat zij bij het doorgeven van de meterstanden meerdere malen […]

Lees verder

Opgewekte energie middels zonnepanelen; op de jaarnota heeft geen saldering plaatsgevonden van de zelf opgewekte energie; consument verantwoordelijk voor aanmelden van de zonnepanelen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de saldering van de door de consument (terug-)geleverde elektriciteit via zijn zonnepanelen aan het net. De consument heeft in september 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Vanaf 7 november 2017 heeft de […]

Lees verder

Aan de zijde van de ondernemer geen onregelmatigheden gevonden die het hoge verbuik van de consument kunnen verklaren, consument verantwoordelijk voor verbruik.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening met betrekking tot de levering van water over het jaar 2018. De consument heeft op 3 augustus 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De jaarafrekening van 2 augustus 2017 bedroeg € […]

Lees verder
  • 28 februari 2019
  • Water

Consument moest beginstand vastleggen en doorgeven aan de ondernemer op moment dat hij water ging verbruiken

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de periodeafrekening d.d. 10 juli 2018 met betrekking tot de levering van water en het dreigende afsluiten van de aansluiting van drinkwater. De consument heeft een bedrag van € 110,56 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft op 21 november 2017 de klacht voorgelegd aan […]

Lees verder
  • 28 februari 2019
  • Water

Navordering van niet eerder in rekening gebracht verbruik; de consument mocht er in redelijkheid op mocht vertrouwen dat de gecorrigeerde facturen definitief waren; rechtsverwerking.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de navordering van niet eerder in rekening gebracht verbruik tot een bedrag van € 26.275,26. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument maakt bezwaar tegen de naheffing van niet eerder in rekening gebracht gas en elektriciteitsverbruik over de periode […]

Lees verder

In beginsel is de stand op de meter doorslaggevend voor het in rekening te brengen verbruik. Geen duidelijke oorzaak aanwezig voor tamelijk hoge waterverbruik dus daarom uitgaan van de berekende meterstanden.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de jaarafrekening 2016. Er was sprake van een uitzonderlijk hoog waterverbruik volgens de meter. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op verzoek van de ondernemer zijn de meterstanden een aantal weken bijgehouden en onderzocht is of er sprake […]

Lees verder
  • 7 november 2018
  • Water

Het extra verbruik dat consument in rekening gebracht is is simpelweg te omvangrijk. De verklaring van consument dat het vierde cijfer te vroeg is versprongen acht de commissie de meest waarschijnlijke verklaring.

Onderwerp van het geschil Aan de orde is de vraag of de consument ter zake van waterleverantie over de periode mei 2014 – mei 2015 een bedrag € 1.448,23 aan de ondernemer verschuldigd is.  De consument heeft de klacht op 31 augustus 2015 voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag van € 1.400,74 […]

Lees verder
  • 3 februari 2018
  • Water

Commissie oordeelt tot vergoeding van 50% van het totale lekverlies water, nu consument in redelijkheid de oorzaak van de lekkage niet heeft kunnen vinden. Uiteindelijk is het lek na aanzienlijk breekwerk gevonden.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op het feit dat de ondernemer weigert de zogenaamde lekreductieregeling op de situatie toe te passen. Dit betreft de jaarafrekening 2014 en 2015. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Door middel van de jaarafrekening van 28 juli 2015 heeft […]

Lees verder
  • 27 mei 2017
  • Water

Verkeerde tussentijdse verbruik registratie in het kader van verbruikskostenvergelijking; leveranciersmodel, ondernemer heeft signaalfunctie jegens netbeheerder; schadevergoeding voor geleden ongerief

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de facturatie door de ondernemer op basis van verkeerde tussentijdse registratie van het verbruik in het kader van de zogenaamde verbruikskostenvergelijking.   De consument heeft zijn klacht op 25 januari 2016 aan de ondernemer voorgelegd. De consument heeft een bedrag van € 2.112,87 niet betaald en bij de […]

Lees verder

Naheffing; voor genoten verbruik dient te worden betaald maar in dit geval kan ondernemer een verwijt worden gemaakt door achterwege laten van enige actie na opgegeven meterstand; schadevergoeding

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarnota van de ondernemer van 21 juli 2015 waarbij de consument een bedrag van € 14.003,62 diende bij te betalen (voor in het bijzonder de levering van gas). De consument heeft een bedrag van € 14.003,62 niet aan de ondernemer betaald en bij de commissie gedeponeerd. De […]

Lees verder