Omvang verbruik

Foutieve meterstand doorgegeven; consument heeft voldoende bewijs geleverd voor juiste stand

Waar gaat de uitspraak over Op het overdrachtsformulier is een onjuiste gasmeterstand genoteerd. De gasmeterstand die is doorgegeven is 00920. De consument stelt dat dit 90920 had moeten zijn. Volgens de consument heeft de makelaar de “9” voor een “0” aangezien. De ondernemer is bij de eindafrekening echter uitgegaan van 95500, waardoor er door de […]

Lees verder

Warmte-unit heeft geen invloed gehad op hoogte van warmteverbruik

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over een factuur waarop het warmteverbruik over een bepaalde periode in rekening is gebracht, welke volgens haar niet zou kloppen. Het verbruik op deze rekening is hoger dan voorgaande periodes. De consument vindt dat dit komt door de warmte-unit en dat deze kosten voor risico van de […]

Lees verder

Tussenadvies; jaarafrekening moet worden ingericht conform de warmtewetgeving en voor de consument te herleiden

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten van het leveren van warmte. De consument heeft haar klacht bij de warmteleverancier ingediend op 1 juli 2018. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in de kern als volgt. De warmte afrekening 2017 is veel te hoog en onrealistisch. Zowel mondeling als […]

Lees verder

de consument toegerekende verbruik conform de sedert 2014 gehanteerde kostenverdeelsystematiek onredelijk (2)

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft te hoge warmtekosten over de jaren 2015 en 2016, aldus de consument. De consument heeft in juli 2016 en augustus 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument huurt sedert 13 juli 2015 […]

Lees verder

Warmteleverancier heeft een juiste en begrijpelijke verklaring gegeven voor het door de consument als abnormaal aangemerkte verbruik

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten van levering van warmte. De consument heeft op 24 november 2017 de klacht voorgelegd aan de warmteleverancier. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft een afrekening warmtelevering ontvangen van € 351,20 over twee maanden en een […]

Lees verder

De consument toegerekende verbruik conform de sedert 2014 gehanteerde kostenverdeelsystematiek onredelijk

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft te hoge warmtekosten over de afgelopen jaren aldus de consument. De consument heeft in mei 2014 en augustus 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument huurt een appartement dat deel uitmaakt van […]

Lees verder