Omvang verbruik

De consument toegerekende verbruik conform de sedert 2014 gehanteerde kostenverdeelsystematiek onredelijk

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft te hoge warmtekosten over de afgelopen jaren aldus de consument. De consument heeft in mei 2014 en augustus 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument huurt een appartement dat deel uitmaakt van […]

Lees verder

De exorbitante stijging van het verbruik van 11 en 18 maal ten opzichte van de voorgaande jaren had tot onderzoek moeten leiden. Uitleg ondernemer acht de commissie onvoldoende.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten van levering van warmte. De consument heeft op 3 oktober 2016 de klacht voorgelegd aan de warmteleverancier. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument huurt de woning sinds 1959. De afrekening 2015 voor warmtelevering is veel te […]

Lees verder

verbruik niet reëel en onwaarschijnlijk hoog. Ondernemer heeft nagelaten de kostenverdeelsystematiek in het complex te onderbouwen. jaarafrekening matigen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de afrekening warmtelevering over 2015 waarbij de consument nog een bedrag van € 643,92 diende bij te betalen.   De consument heeft op 20 augustus 2016 de klacht aan de ondernemer voorgelegd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Het gaat […]

Lees verder

verbruik is fors maar bepaald niet onmogelijk en dat dit verbruik fysiek dan wel technisch niet mogelijk zou zijn is niet aangetoond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de afrekening warmtelevering over 2014 waarbij de consument een bedrag van € 440,57 diende bij te betalen.   De consument heeft op 30 november 2015 de klacht aan de ondernemer voorgelegd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De eindafrekening warmtelevering […]

Lees verder

het becijferde verbruik is bovengemiddeld maar niet exorbitant of onwaarschijnlijk te achten en leidt niet tot een aperte onredelijkheid ten opzichte van de consument

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de afrekening warmtelevering over 2015 waarbij de consument een bedrag diende bij te betalen.   De consument heeft op 1 september 2016 de klacht aan de ondernemer voorgelegd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Mijn klacht is dat de warmteafleveringrekening […]

Lees verder

Warmteverbruik extreem hoog. Geen individuele meter; verdeling 100% variabel. Kostenverdeelsystematiek leidt in dit geval tot onredelijke uitkomst en een zeer onevenwichtige verdeling van de kosten.

Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Warmtelevering (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies van 7 april 2016 de eindbeslissing aangehouden. De inhoud van dit tussenadvies moet als hier ingevoegd en herhaald worden beschouwd. Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de afrekening warmte(levering) van de ondernemer over 2014 voor een totaalbedrag van € […]

Lees verder

Geen individuele meter; verdeling 100% variabel. Warmteverbruik hoog maar niet onmogelijk en in lijn met voorgaande jaren. Ondernemer kon in redelijkheid tot dit verbruik komen

Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Warmtelevering (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies van 7 april 2016 de eindbeslissing aangehouden. De inhoud van dit tussenadvies moet als hier ingevoegd en herhaald worden beschouwd. Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de afrekening warmte(levering) van de ondernemer over 2014 van in totaal € 1.574,16, […]

Lees verder

Warmteverbruik consument onwaarschijnlijk hoog. Warmteverlies buiten meters om en grote verschillen in verbruik. Verdeelsystematiek doet geen recht aan werkelijke situatie

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de afrekening warmtelevering over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 van de ondernemer van 19 november 2015, ten bedrage van in totaal € 2.570,– (waarbij de consument een bedrag van € 974,– diende bij te betalen). De consument heeft op 20 november 2015 […]

Lees verder