Omvang verbruik

Geen individuele meter; verdeling 100% variabel. Warmteverbruik hoog maar niet onmogelijk en in lijn met voorgaande jaren.

Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Warmtelevering (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies van 7 april 2016 de eindbeslissing aangehouden. De inhoud van dit tussenadvies moet als hier ingevoegd en herhaald worden beschouwd. Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de eindafrekening warmte(levering) van de ondernemer over 2014 van in totaal € 2.122,68, […]

Lees verder

Commissie oordeelt dat ten aanzien van koude consument wel vastrechtkosten verschuldigd is, maar dat geen variabele kosten in rekening mogen worden gebracht.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de voor warmtelevering in rekening gebrachte tarieven, in het bijzonder de voor levering van koude in rekening gebrachte vaste kosten en het voor de afleverset in rekening gebrachte tarief. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De tarieven die de ondernemer […]

Lees verder

Niet ontvankelijkheid omdat geschil eerder door Huurcommissie inhoudelijk is behandeld.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten van levering van warmte. De consument heeft in mei 2015 de klacht voorgelegd aan de warmteleverancier. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Het radiatorenverbruik wordt berekend over 70% leidingverbruik, terwijl de eenheden over het variabele gedeelte niets te […]

Lees verder

Warmteleverancier kan niet verweten worden dat hij het verbruik heeft moeten schatten nu de consument het opnemen/controleren/vervangen van de warmtemeter heeft gefrustreerd

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekeningen ter zake de levering van warmte (en water) over de periode 2009 t/m heden van de ondernemer. De consument heeft zijn klacht op 18 februari 2014 voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Mijn jaarafrekeningen […]

Lees verder