(On) zorgvuldigheid

Besnijdenis uitgevoerd op medische gronden, niet volgens religieuze normen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een niet volgens religieuze normen uitgevoerde besnijdenis. Na de ingreep bleek dat er geen volledige besnijdenis had plaatsgevonden. De zorgaanbieder stelt geen besnijdenissen op religieuze gronden te verrichten, waarbij de KNMG advies over besnijdenissen bij kinderen wordt gevolgd. Dit is tijdens de eerste afspraak ook aan de cliënt […]

Lees verder

Onzorgvuldigheid ten aanzien van verstrekking en toediening medicatie door zorgaanbieder en ten onrechte opzeggen van afspraak controle medicatie

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van de klaagster betreft de onzorgvuldigheid van de zorgaanbieder ten aanzien van de verstrekking en toediening van de medicatie aan de moeder van de klaagster en ten onrechte opzeggen van de afspraak dat klaagster de verstrekking van de medicatie mag controleren. Naar oordeel van de commissie was en […]

Lees verder

Ondernemer mocht sportschoolabonnement niet eenzijdig opzeggen

Waar gaat de uitspraak over? De consument had een fitnessabonnement bij de ondernemer. De consument klaagt over het feit dat de ondernemer het lidmaatschap van de consument heeft beëindigd zonder dat haar is medegedeeld op welke gronden deze beslissing is genomen. De consument verlangt dat het abonnement weer ingaat nadat het abonnement dat zij inmiddels […]

Lees verder

Zorgaanbieder is zorgvuldig omgegaan met bemoeizorg

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder had een melding van de politie ontvangen aangaande de cliënt, waarna de zorgaanbieder zonder toestemming van de cliënt navraag heeft gedaan bij meerdere instanties. De cliënt is van mening dat zijn privacy hierdoor ernstig is geschonden. Volgens de cliënt heeft de zorgaanbieder de Handreiking Gegevensuitwisseling Bemoeizorg niet goed […]

Lees verder

Fertiliteitsbehandeling is goed uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte is van mening dat de fertiliteitsbehandeling die zij heeft ondergaan niet juist is uitgevoerd en dat zij daardoor schade heeft geleden. Volgens de zorgaanbieder is de behandeling goed uitgevoerd, maar kan het passeren van de baarmoederhals soms lastig zijn. Naar het oordeel van de commissie is geen sprake […]

Lees verder

Behandeling van posttraumatische stressstoornis door zorgaanbieder aan cliënt

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt stelt dat de zorgaanbieder cliënt door middel van EMDR-therapie heeft behandeld voor een complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS) die is ontstaan vanuit kindermishandeling. De zorgaanbieder was volgens de cliënt echter onvoldoende opgeleid voor de behandeling van deze klachten. Zij heeft namelijk slechts de basiscursus EMDR gevolgd, terwijl in de vervolgcursus […]

Lees verder

Geen sprake van vooringenomenheid, maar zorgaanbieder kon actiever acteren op signalen cliënt

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de begeleiding van de zorgaanbieder bij de thuissituatie. Volgens de cliënt heeft de zorgaanbieder de situatie eenzijdig en met vooringenomenheid behandeld, zijn er suggestieve vragen aan de kinderen van de cliënt gesteld, zijn de signalen van de ouders onvoldoende meegenomen en hebben de ouders geen inzage […]

Lees verder

Geleverde brillenglazen niet juist

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de consument zijn de door de ondernemer geleverde brillenglazen niet juist. De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft de glazen onderzocht en het standpunt van de consument bevestigd. De commissie volgt de deskundige hierin. De ondernemer heeft naar het oordeel van de commissie al veel gedaan om de consument […]

Lees verder
  • 17 november 2022
  • Optiek