Onbetaalde facturen door cliënte

  • Home >>
  • Onbetaalde facturen door cliënte

Opdracht aan advocaat reikt niet verder dan strikt overeengekomen, ook niet als er sprake is van tekorten en/of leningen uit het echtscheidingsconvenant

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een door de cliënte onbetaald gelaten factuur van de advocaat. De advocaat heeft aangevoerd dat de cliënte, ondanks herhaalde verzoeken tot voldoening daarvan, declaraties van de advocaat tot een totaalbedrag van € 5.761,11 niet heeft voldaan. De cliënte heeft via haar gemachtigde gesteld dat de advocaat ten […]

Lees verder