Ondeugdelijk werk (non conformiteit)

  • Home >>
  • Ondeugdelijk werk (non conformiteit)

Consument ontvangt schadevergoeding voor ondeugdelijk isolatiewerk

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil draait om een overeenkomst waarbij een ondernemer isolatiewerk aan de gevel van de woning van de consument zou uitvoeren voor €13.500. De consument klaagt dat het geleverde werk niet voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk. Het werk begon elf maanden later dan afgesproken en duurde […]

Lees verder

Ondernemer moet herstelkosten betalen voor gebrekkige installatie

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil draait om de installatie en werking van apparatuur in de woning van de consument. Het bedieningspaneel werkt niet goed en is los in de muur bevestigd. De ondernemer is gevraagd om het te herstellen, maar na een geplande afspraak is hij niet komen opdagen en reageert niet meer […]

Lees verder

Geschil door scheurvorming in gietvloer

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil draait het om een gietvloer waarover de consument ontevreden is. De consument heeft een bedrag van €3467,33 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. Volgens de consument zijn er scheuren in de gietvloer ontstaan, die de ondernemer niet naar tevredenheid heeft opgelost. De ondernemer stelt dat zij […]

Lees verder

Deskundige constateert ondeugdelijke bevestiging rabatdelen; ondernemer veroordeelt tot herstel

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Hierbij heeft ondernemer zich verplicht tot het opleveren van een woning aan consument. Bij de opgeleverde woning hoort ook gevelbekleding voor de gevels en garage. Consument stelt dat de gevelbekleding gebreken vertonen. Een deskundige heeft de gevels waargenomen en […]

Lees verder

Scheurvorming pleisterwerk in de uitbouw

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van het door de ondernemer uitgevoerde pleisterwerk in de woning van de consument. De consument heeft aangevoerd dat er meerdere scheuren in de muur van de uitbouw zitten en dat deze steeds dieper en breder worden. De consument vordert herstel van de scheurvorming. Bovendien vordert […]

Lees verder

Wanden voldoen niet aan Bouwbesluit; ondernemer veroordeeld tot deugdelijk herstel

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een koop-/aannemingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Hierbij heeft ondernemer zich verplicht de woning van consument (af) te bouwen. Consument stelt dat er wanden in de woning niet geplaatst zijn hoe deze in de bouwtekening en het Erratum staan. In deze zaak is een deskundige ingeschakeld […]

Lees verder

Gebreken aan (werkzaamheden in) aangelegde tuin niet vast te stellen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een gesloten overeenkomst tussen partijen op basis van de offerte van de ondernemer, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het aanleggen van een tuin, tegen betaling door de consument. De consument stelt dat de aangebrachte fundering voor de tuinmuur is gaan verzakken. Hierdoor is […]

Lees verder
  • 20 mei 2022
  • Groen

Gazon ondeugdelijk aangelegd, overeenkomst ontbonden

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van het uitgevoerde renovatie- en onderhoudswerk aan de tuin van de consument (in hoofdzaak het gazon). De klachten van de consument betreffen de hoeveelheid geleverde materialen, de gemaakte uren, de gehanteerde prijzen, de kwaliteit van de kapschuur en van het straatwerk, en de kwaliteit van […]

Lees verder
  • 2 mei 2022
  • Groen

Ondernemer verricht klein deel van werkzaamheden en komt verplichtingen niet na, commissie ontbindt overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt dat de ondernemer zijn afgesproken verplichtingen tot het uitvoeren van schilderwerk niet nakomt. De consument heeft een aanbetaling gedaan, maar de ondernemer heeft na korte tijd het werk niet meer voortgezet. De consument heeft geen vertrouwen meer in de ondernemer en wil het aanbetaalde bedrag terug. De […]

Lees verder