Ondeugdelijk werk (non conformiteit)

  • Home >>
  • Ondeugdelijk werk (non conformiteit)

Ondernemer verricht klein deel van werkzaamheden en komt verplichtingen niet na, commissie ontbindt overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt dat de ondernemer zijn afgesproken verplichtingen tot het uitvoeren van schilderwerk niet nakomt. De consument heeft een aanbetaling gedaan, maar de ondernemer heeft na korte tijd het werk niet meer voortgezet. De consument heeft geen vertrouwen meer in de ondernemer en wil het aanbetaalde bedrag terug. De […]

Lees verder

Ondernemer is nalatig in verrichten van buitenschilderwerk en moet gebreken herstellen

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het verrichte schilderwerk door de ondernemer. Het schilderwerk was slordig, niet af en er is sprake van scheurvorming. Ook zou de ondernemer het houtrot repareren. De consument heeft 8 klachten met betrekking tot het verrichte buitenschilderwerk. De ondernemer is bereid tot herstel en geeft aan dat […]

Lees verder

Consument heeft recht op schadevergoeding bij ernstig tekortschieten door ondernemer in binnenschilderwerk

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het verrichte binnen schilderwerk door de ondernemer. De verf begon na enkele weken los te laten, na reparatie was de consument alsnog ontevreden. De consument verlangt herstel van het verfwerk van de gehele benedenverdieping. De ondernemer is na het indienen van de klacht van de consument […]

Lees verder

Ondernemer komt verplichtingen uit vaststellingsovereenkomst gedeeltelijk niet na en moet schadevergoeding betalen

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de vaststellingsovereenkomst die is gesloten met de ondernemer. De ondernemer heeft de werkzaamheden niet volgens de vaststellingsovereenkomst uitgevoerd. Niet alle originele gebreken zijn verholpen en de werkzaamheden die wel zijn uitgevoerd, zijn niet deugdelijk uitgevoerd. De ondernemer betwist deze verwijten en verzoekt de klacht ongegrond te […]

Lees verder

Ondernemer herstelt gebreken niet en moet vergoeding voor gebrekkige oplevering schilderwerk betalen

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het ondeugdelijk verrichte schilderwerk door de ondernemer. De ondernemer heeft het buitenschilderwerk verzorgt en de bedoeling was ook om een ruit te vervangen. Doordat de ondernemer de ruit twee keer verkeerd heeft gemeten, is er een glasbedrijf gekomen om de ruit te vervangen. Ook vindt de […]

Lees verder

Vergoeding voor niet voldoende voorbewerkte wanden, waardoor hechtingsproblemen ontstaan

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 5 oktober 2017 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden conform prijsopgaaf van 5 oktober 2017 tegen de daarvoor aan de consument in rekening gebrachte prijs van in totaal € 16.515,59. De werkzaamheden […]

Lees verder

De door de ondernemer aangebrachte vloer voldoet niet aan de daar aan te stellen eisen en de oorzaak gelegen is in het niet uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 25 juli 2017 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot appliqueren van vloersystemen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.589,73. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 9 april 2018. De consument heeft een bedrag […]

Lees verder

schilderwerk vertoont scheuren en blaasjes

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 22 december 2014  tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden – schilderwerk – tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 15.000,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 15 juni 2015. […]

Lees verder

consument zelf verantwoordelijk voor beschadigingen, ondernemer hoeft deze niet te herstellen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 17 augustus 2018 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden – wandafwerking – tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.400,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks december 2017/ januari […]

Lees verder

blaasvorming buitenschilderwerk, ondernemer tekortgeschoten in de nakoming

Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 31 oktober 2017 de eindbeslissing aangehouden. De inhoud van dit tussenadvies moet als hier ingevoegd worden beschouwd. De commissie heeft kennis genomen van de nadien overgelegde stukken. Tussenadvies Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort […]

Lees verder