(on)deugdelijke levering / uitvoering

  • Home >>
  • (on)deugdelijke levering / uitvoering

Na het vervangen en afkitten van de eerste sifon in het badkamerkastje is de stank verminderd. De ondernemer heeft ook aangeboden de tweede vervangen sifon af te kitten.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden conform offerte nummer 2017-07 (renovatie van een badkamer) voor de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 8.500,23. De oplevering heeft op 8 juni 2017 plaatsgevonden. De […]

Lees verder

Het afvoerkanaal voor de openhaard bleek te klein. Aanbod van de ondernemer om de helft van de kosten te vergoeden is redelijk.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in het najaar van 2017 tussen de consument en de ondernemer partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden – verbouwingswerkzaamheden waaronder het opmetselen van en openhaard ten behoeve van een gesloten (hout) haard. – De overeenkomst is […]

Lees verder

De ondernemer dient nog enig herstelwerk uit te voeren. Voor de ontstane schade heeft de consument recht op een vergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 7 september 2017 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden conform offerte nr. 17/162, met levering van de daartoe benodigde materialen, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 27.750,– inclusief btw. […]

Lees verder

diverse opleveringsgebreken, ondernemer moet vergoeding betalen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 30 januari 2017 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor aan de consument in rekening gebrachte prijs van – in totaal –  € 15.365,81. De oplevering vond plaats op of omstreeks 6 […]

Lees verder

Polycarbonaat kanaalplaten van serre dak geplaatst met verkeerde zijde boven. Kosteloze vervanging.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 15 april 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (plaatsen van een kunststof overkapping) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1,757,08. De oplevering vond plaats op of […]

Lees verder

Gasleiding voldoet niet aan eisen; niet alle schade komt voor vergoeding in aanmerking.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in juli 2008 tussen partijen schriftelijk totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van werkzaamheden, onder meer inhoudende het aanleggen van een gasleiding. De overeenkomst is uitgevoerd in september 2008. De dienaangaande door de ondernemer verzonden factuur is door de consument […]

Lees verder

Ondeugdelijke levering: Ondernemer is lange tijd niet bereikbaar. Consument heeft terecht de werkzaamheden door een derde laten uitvoeren.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in maart 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 9.028,57. De werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd in juli 2008.   De consument heeft een bedrag van […]

Lees verder

Consument heeft terecht 3e ingeschakeld om herstel te verrichten

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 maart 2000 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het opknappen van de slaapkamerverdieping, demontage van de linnenkast, het inbouwen van schakelaars tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 5.500,–.   De consument heeft een bedrag […]

Lees verder

Aannemer blijft integraal aansprakelijk voor een correcte nakoming van wat is afgesproken, ook als werkzaamheden door onderaannemer zijn uitgevoerd

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in november 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot:   Het renoveren van de badkamer; diverse installatiewerkzaamheden; het leveren en leggen van laminaat; tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van in totaal € 28.869,-. De overeenkomst is […]

Lees verder