Ondeugdelijke levering

De kosten voor de ingeschakelde bouwkundige kan niet worden beschouwd als schade na een stroomstoring; kosten voor rekening van consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten voor de ingeschakelde bouwkundige na een stroomstoring.   De consument heeft de klacht tijdig aan de ondernemer voorgelegd. Standpunt van de consument De consument stelt in hoofdzaak dat na een storing de schade aan apparatuur vergoed is, op basis van een door de ondernemer erkende aansprakelijkheid. […]

Lees verder

Vergoeding vanwege aspectverlies nu geconstateerde gebreken niet van dien aard zijn dat de vloer opnieuw gelegd moet worden.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 9 april 2018 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van werkzaamheden (egaliseren van de ondergrond) en het leveren van een gietvloer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 10.240,80. De oplevering […]

Lees verder
  • 19 februari 2019
  • Afbouw

gebrek binnen garantietermijn, gebruikte materiaal gevoelig voor krimp. Ondernemer moet herstel uitvoeren

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 20 april 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (het aanbrengen van 140,16 m2 EPDM dakbedekking) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.929,–. De werkzaamheden zijn verricht op of […]

Lees verder

Door nalaten van het bedrijf is ten onrechte geen nieuw contract aangeboden, is ten onrechte niet jaarlijks gefactureerd en is ten onrechte geen meterstanden opgenomen; klacht gegrond

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een correctie van energiekosten over 2 juli 2010 – 6 juli 2015. De verbruiker/aangeslotene heeft een bedrag van € 9.563,86 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De verbruiker/aangeslotene heeft in februari 2014 de klacht voorgelegd aan het bedrijf. Standpunt van de verbruiker/aangeslotene Het standpunt van de verbruiker/aangeslotene […]

Lees verder

Geclaimde schade na afsluiting; het bedrijf heeft nagelaten aan klager te berichten dat zonder waarborgsom van aanmelding geen sprake kan zijn.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de geclaimde schade na afsluiting van gas en elektriciteit op 30 juli 2015. De klager heeft op 30 juli 2015 de klacht bij het bedrijf aangekaart. Standpunt van de klager Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt. Sedert medio 1993 levert het bedrijf aan het […]

Lees verder

Schade door stroomstoring, laptop kapot gegaan tijdens opladen; geen sprake van piekspanning; omstandigheden eerder gevolg van gebrek in/aan het apparaat dan als gevolg van een stroomonderbreking.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een door de consument gewenste schadevergoeding van € 600,– als gevolg van een stroomstoring op 15 maart 2015. De consument heeft op 16 maart 2015 de klacht aan de ondernemer voorgelegd.    Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 15 […]

Lees verder

Schade als gevolg van een stroomonderbreking; ondernemer heeft geen andere claims ontvangen, ook in het gebouw is geen verdere schade opgetreden, geen sprake van bijzonderheden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de afwijzing van schadevergoeding na een stroomonderbreking. Standpunt van de verbruiker/aangeslotene Het standpunt van de verbruiker/aangeslotene luidt in hoofdzaak als volgt. De verbruiker/aangeslotene is eigenaar/beheerder van een bedrijfsverzamelgebouw, waarin ook zijn eigen bedrijf is gevestigd. Op 29 december 2014 was er een grote stroomstoring in de regio. De […]

Lees verder

Hinder/overlast door uitgevoerde werkzaamheden aan het netwerk; aangeslotene heeft geen concrete schade geleden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een door aangeslotene van het bedrijf gevorderde schadevergoeding vanwege ernstige hinder/overlast bij in opdracht van het bedrijf uitgevoerde werkzaamheden aan het netwerk in en rondom het adres van aangeslotene. Aangeslotene heeft op 1 maart 2014 de klacht aan het bedrijf voorgelegd. Standpunt van aangeslotene Het standpunt van aangeslotene […]

Lees verder

Vochtprobleem en schade ontstaan door de lekkende stopkraan in de binneninstallatie; ondernemer in dit geval aansprakelijk.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft waterschade. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Nadat de watermeter was vervangen, ontstond waterschade. Eerst heb ik het een tijdje aangezien, omdat ik dacht dat het condens betrof. De meterkast bleef echter nat. Mijn opgeslagen administratie betreffende meterstanden was inmiddels […]

Lees verder
  • 15 augustus 2014
  • Water
1 2 3 6