Ondeugdelijke levering

Problemen Spachtelputz. Ondernemer niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een verborgen gebrek in de ondergrond

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 december 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van materialen en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van in totaal € 5.450,– inclusief BTW. Het werk […]

Lees verder
 • 14 augustus 2014
 • Afbouw

Consument moet bewijs leveren voor de door de ondernemer betwiste stelling dat de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten in de uitvoering van de overeenkomst

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 3 september 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden  tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van in totaal € 26.500,– excl. BTW. Het werk is opgeleverd op 15 november […]

Lees verder
 • 14 augustus 2014
 • Afbouw

Lekkage bij de koppeling van de watermeter; ondernemer erkent onduidelijke communicatie en is bereid om lekkage voor zijn rekening te nemen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer op de afrekening van 29 januari 2013 in rekening gebrachte bedragen voor het verbruik van water.   De  consument heeft op 28 februari 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De […]

Lees verder
 • 28 januari 2014
 • Water

Problemen als gevolg van vloerverwarming in ondervloer komen in dit geval voor risico van de consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 21 juli 2011 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en aanbrengen van een kunststofvloer (gietvloer) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.000,– inclusief BTW. De oplevering vond plaats op 23 januari 2012.   Standpunt van de consument […]

Lees verder
 • 23 januari 2014
 • Afbouw

Klacht deels gegrond; rollerbanen en beschadiging in gietvloer voor rekening ondernemer; muggen in vloer en verkleuring niet.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 26 september 2012 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en aanbrengen van een gietvloer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.226,– inclusief BTW. De oplevering vond plaats eind november 2012.   De consument heeft een bedrag […]

Lees verder
 • 23 januari 2014
 • Afbouw

Gebrekkige levering (roestdeeltjes).

Onderwerp van het geschil De consument klaagt erover dat er vanaf 1991 in het drinkwater roestdeeltjes voorkomen als gevolg waarvan hij schade heeft geleden ondermeer door roestplekken en verkleuring van zijn kleding. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Consument ondervindt al jaar en dag en in elk […]

Lees verder
 • 29 november 2013
 • Water

Hobbels op bitumen dak

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 4 oktober 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden conform offerte d.d. 8 september 2010 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.900,–. De oplevering vond plaats op of […]

Lees verder

Vlekken in gietvloer geen reden voor (gedeeltelijk) herstel

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 16 december 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het aanbrengen van een kunststof gietvloer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 9.055,21. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 26 mei 2011.   […]

Lees verder

In brochure staat dat elektrische gedeelte van de fiets onderhoudsvrij is. Accu is inmiddels zonder resultaat drie maal vervangen. Overeenkomst ontbonden

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 14 juni 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe fiets van [merk en type], tegen een door de consument te betalen prijs van € 1.028,95.   De overeenkomst is op 14 juni 2008 uitgevoerd. De consument heeft […]

Lees verder