Ondeugdelijke levering

Werk niet volgens offerte uitgevoerd

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 6 juli 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden conform offerte d.d. 8 september 2010 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.560,–. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in juli 2011. De consument heeft op […]

Lees verder

Granieten aanrechtblad voldoet niet aan de eisen van goed en deugdelijk werk. De ondernemer heeft niet aannemelijk gemaakt dat de consument met de voorgestelde ingreep heeft ingestemd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 augustus 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een granieten aanrechtblad met bijkomende werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.250,-. Het werk is in december 2008 opgeleverd.   […]

Lees verder

Het gebruik van rubber doppen levert geen extreme belasting” van de gietvloer op”

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 15 april 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (het leggen van een gietvloer) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.400,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 23 oktober […]

Lees verder

De verkleuring van de vloer is niet het gevolg van een gebrek van het door de ondernemer geleverde product en valt dan ook niet onder de te verlenen garantie.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 18 januari 2008 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren een aanbrengen van een kunstof vloerafwerking tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 12.000,– inclusief BTW. De werkzaamheden zijn opgeleverd in week 4 van 2008.   Standpunt van de […]

Lees verder

Ondernemer heeft niet de kans gekregen de noodzakelijk herstelwerkzaamheden te verrichten voordat over het stucwerk is geschilderd. De commissie kan mede daardoor het werk niet beoordelen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 29 oktober 2007 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 10.819,48. De overeenkomst is uitgevoerd in of omstreeks december 2007. De consument […]

Lees verder

Verkleuringen en opbollende delen in de tadelakt wandafwerking ontstaan door een door een derde niet deugdelijk aangebrachte kitrand. De ondernemer is hiervoor niet aansprakelijk.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 3 juli 2008 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen stukadoorswerkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.861,28. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 3 juli 2009.   Standpunt van de consument   Het standpunt […]

Lees verder

Pleisterwerk niet naar behoren uitgevoerd. Ondernemer dient vergoeding te betalen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 22 mei 2006 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden conform opdrachtbevestiging nr. [nummer opdrachtbevestiging] (gevelonderhoud gestuukte gevels van de woning aan de [adresgegevens]) tegen de daarvoor door de consument te betalen […]

Lees verder

Zandcement dekvloer is geschikt voor de toepassing waarvoor zij is gelegd. Een scheur in de vloer doet niet per definitie afbreuk aan de gebruikswaarde

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 30 november 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (het leggen van een zandcement dekvloer) tegen de daarvoor aan de consument gefactureerde prijs van in totaal € 1.000,–. De oplevering vond plaats op 30 november 2009. De consument […]

Lees verder

De ondernemer heeft al voor het indienen van het geschil bij de Geschillencommissie aangeboden de spachtelputz te herstellen. De consument is hier ten onrechte niet mee akkoord gegaan

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 4 februari 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.891,60. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 16 oktober 2008.   Standpunt […]

Lees verder