Ondeugdelijke levering

Werk niet volgens offerte uitgevoerd

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 6 juli 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden conform offerte d.d. 8 september 2010 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.560,–. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in juli 2011. De consument heeft op […]

Lees verder

De ondernemer heeft al voor het indienen van het geschil bij de Geschillencommissie aangeboden de spachtelputz te herstellen. De consument is hier ten onrechte niet mee akkoord gegaan

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 4 februari 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.891,60. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 16 oktober 2008.   Standpunt […]

Lees verder

Ondernemer moet nog in de gelegenheid worden gesteld het ondeugdelijke stucwerk te repareren voordat aanspraak kan worden gemaakt op schadeloosstelling.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 12 april 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.400,– conform offerte d.d. 12 april 2007. De oplevering van de overeengekomen werkzaamheden vond plaats op of omstreeks […]

Lees verder

Pleisterwerk laat los als gevolg van binnendringend water. Oorzaak niet aan ondernemer te wijten.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 3 juni 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van werkzaamheden (buitengevelisolatie aanbrengen en waterdicht afwerken), tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.576,24 inclusief BTW, maar exclusief kosten van een steiger. […]

Lees verder

Kleurverschil tussen het monster en de gelegde grindvloer. Niet is gebleken dat door de ondernemer de toezegging is gedaan dat de kleur exact hetzelfde zou zijn.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 10 december 2009 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en leggen van een grindvloer met ondervloer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.800,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 23 december 2010.   Standpunt van de […]

Lees verder

Ondernemer heeft verzuimd maatregelen te nemen om scheuren van gietvloer als gevolg van werking van ondervloer te voorkomen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 31 maart 2009 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leggen van een troffelvloer in de nieuwbouwwoning van de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 9.500,–. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 15 […]

Lees verder

Granieten aanrechtblad voldoet niet aan de eisen van goed en deugdelijk werk. De ondernemer heeft niet aannemelijk gemaakt dat de consument met de voorgestelde ingreep heeft ingestemd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 augustus 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een granieten aanrechtblad met bijkomende werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.250,-. Het werk is in december 2008 opgeleverd.   […]

Lees verder

Het gebruik van rubber doppen levert geen extreme belasting” van de gietvloer op”

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 15 april 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (het leggen van een gietvloer) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.400,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 23 oktober […]

Lees verder