Ondeugdelijke levering

Ondernemer heeft niet de kans gekregen de noodzakelijk herstelwerkzaamheden te verrichten voordat over het stucwerk is geschilderd. De commissie kan mede daardoor het werk niet beoordelen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 29 oktober 2007 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 10.819,48. De overeenkomst is uitgevoerd in of omstreeks december 2007. De consument […]

Lees verder

Verkleuringen en opbollende delen in de tadelakt wandafwerking ontstaan door een door een derde niet deugdelijk aangebrachte kitrand. De ondernemer is hiervoor niet aansprakelijk.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 3 juli 2008 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen stukadoorswerkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.861,28. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 3 juli 2009.   Standpunt van de consument   Het standpunt […]

Lees verder

Pleisterwerk niet naar behoren uitgevoerd. Ondernemer dient vergoeding te betalen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 22 mei 2006 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden conform opdrachtbevestiging nr. [nummer opdrachtbevestiging] (gevelonderhoud gestuukte gevels van de woning aan de [adresgegevens]) tegen de daarvoor door de consument te betalen […]

Lees verder

Zandcement dekvloer is geschikt voor de toepassing waarvoor zij is gelegd. Een scheur in de vloer doet niet per definitie afbreuk aan de gebruikswaarde

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 30 november 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (het leggen van een zandcement dekvloer) tegen de daarvoor aan de consument gefactureerde prijs van in totaal € 1.000,–. De oplevering vond plaats op 30 november 2009. De consument […]

Lees verder

De ondernemer heeft al voor het indienen van het geschil bij de Geschillencommissie aangeboden de spachtelputz te herstellen. De consument is hier ten onrechte niet mee akkoord gegaan

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 4 februari 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.891,60. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 16 oktober 2008.   Standpunt […]

Lees verder

Schade aan zijn geluidsinstallatie is ontstaan door een opeenvolging van stroomstoringen; ondernemer verzuimd om de schadeveroorzaker aan de consument bekend te maken

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft schade als gevolg van stroomonderbreking.   De consument heeft de klacht op 17 augustus 2010 aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument De consument stelt dat er schade aan zijn geluidsinstallatie is ontstaan door een opeenvolging van stroomstoringen. De ontstane schade is volgens de leverancier […]

Lees verder

Schade aan computer; causaal verband ontbreekt

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft schade na een stroomonderbreking.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft bij de ondernemer en bij de beheerder van het hoogspanningsnet [naam bedrijf] verzocht om een schadevergoeding van € 215,- wegens schade die hij […]

Lees verder

Schade aan pomp van vloerverwarming; onvoldoende causaal verband vastgesteld

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vergoeding van schade aan de pomp van zijn vloerverwarmingsinstallatie ontstaan door een onderbreking van de levering van elektriciteit.   De consument heeft op 13 januari 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als […]

Lees verder