Ondeugdelijke levering

Ondernemer moet nog in de gelegenheid worden gesteld het ondeugdelijke stucwerk te repareren voordat aanspraak kan worden gemaakt op schadeloosstelling.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 12 april 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.400,– conform offerte d.d. 12 april 2007. De oplevering van de overeengekomen werkzaamheden vond plaats op of omstreeks […]

Lees verder

Pleisterwerk laat los als gevolg van binnendringend water. Oorzaak niet aan ondernemer te wijten.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 3 juni 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van werkzaamheden (buitengevelisolatie aanbrengen en waterdicht afwerken), tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.576,24 inclusief BTW, maar exclusief kosten van een steiger. […]

Lees verder

Kleurverschil tussen het monster en de gelegde grindvloer. Niet is gebleken dat door de ondernemer de toezegging is gedaan dat de kleur exact hetzelfde zou zijn.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 10 december 2009 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en leggen van een grindvloer met ondervloer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.800,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 23 december 2010.   Standpunt van de […]

Lees verder

Ondernemer heeft verzuimd maatregelen te nemen om scheuren van gietvloer als gevolg van werking van ondervloer te voorkomen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 31 maart 2009 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leggen van een troffelvloer in de nieuwbouwwoning van de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 9.500,–. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 15 […]

Lees verder

Schade aan computer; causaal verband ontbreekt

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft schade na een stroomonderbreking.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft bij de ondernemer en bij de beheerder van het hoogspanningsnet [naam bedrijf] verzocht om een schadevergoeding van € 215,- wegens schade die hij […]

Lees verder

Schade aan pomp van vloerverwarming; onvoldoende causaal verband vastgesteld

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vergoeding van schade aan de pomp van zijn vloerverwarmingsinstallatie ontstaan door een onderbreking van de levering van elektriciteit.   De consument heeft op 13 januari 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als […]

Lees verder

Doel regeling Netcode inzake stroomonderbreking; aansporing voor ondernemer om bij stroomonderbreking of andere storing zo spoedig mogelijk met de reparatiewerkzaamheden te beginnen

Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 9 juni 2010 is de stroom in de woning van de consument langdurig uitgevallen. Dit werd door de consument om 02.30 uur geconstateerd.   De consument was op dat moment niet in staat melding te doen van de stroomuitval […]

Lees verder

Schade door spanningsfluctuaties

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft schade als gevolg van de levering van elektriciteit.   De consument heeft op 22 november 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op maandagmorgen 16 november 2009 heeft er zich […]

Lees verder