Ondeugdelijke levering

Schade aan zijn geluidsinstallatie is ontstaan door een opeenvolging van stroomstoringen; ondernemer verzuimd om de schadeveroorzaker aan de consument bekend te maken

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft schade als gevolg van stroomonderbreking.   De consument heeft de klacht op 17 augustus 2010 aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument De consument stelt dat er schade aan zijn geluidsinstallatie is ontstaan door een opeenvolging van stroomstoringen. De ontstane schade is volgens de leverancier […]

Lees verder

Schending aansluit- en transportverplichtingen; ondernemer aansprakelijk voor geleden schade van consument

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de consument geleden schade ten gevolge van een overspanning/stroomstoring terzake elektriciteit op 29 december 2007.   De consument heeft de klacht op 31 december 2007 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als […]

Lees verder

Geen sprake van onredelijk bezwarend beding

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vergoeding van waterschade.   De consument heeft op 4 maart 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 15 oktober 2008 bleek dat er een lekkage in een gebrekkige […]

Lees verder

Exoneratieclausule; ondernemer niet opzettelijk of op grove wijze onzorgvuldig gehandeld jegens de consument

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft schade rond energielevering.   De consument heeft de klacht in april 2010 aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument, uitgebreid gemotiveerd, luidt in hoofdzaak als volgt.   Door een verkeerd gemonteerde gasleiding (reeds in 2006) is schade ontstaan in […]

Lees verder

Limitering aansprakelijkheid AV niet van toepassing op consument; afname gas uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft aanvankelijk de jaarnota van de ondernemer over 2002 (van 16 november 2002) en de gasafsluiting van de consument per 15 juli 2008 door de ondernemer.   Via bemiddeling door de [naam onafhankelijke stichting voor juridische dienstverlening] heeft de ondernemer aangegeven dat hij ermee instemt dat de zaak […]

Lees verder