Ondeugdelijke levering

Schade aan computer; causaal verband ontbreekt

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft schade na een stroomonderbreking.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft bij de ondernemer en bij de beheerder van het hoogspanningsnet [naam bedrijf] verzocht om een schadevergoeding van € 215,- wegens schade die hij […]

Lees verder

Schade aan pomp van vloerverwarming; onvoldoende causaal verband vastgesteld

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vergoeding van schade aan de pomp van zijn vloerverwarmingsinstallatie ontstaan door een onderbreking van de levering van elektriciteit.   De consument heeft op 13 januari 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als […]

Lees verder

Geen sprake van onredelijk bezwarend beding

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vergoeding van waterschade.   De consument heeft op 4 maart 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 15 oktober 2008 bleek dat er een lekkage in een gebrekkige […]

Lees verder

Exoneratieclausule; ondernemer niet opzettelijk of op grove wijze onzorgvuldig gehandeld jegens de consument

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft schade rond energielevering.   De consument heeft de klacht in april 2010 aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument, uitgebreid gemotiveerd, luidt in hoofdzaak als volgt.   Door een verkeerd gemonteerde gasleiding (reeds in 2006) is schade ontstaan in […]

Lees verder

Limitering aansprakelijkheid AV niet van toepassing op consument; afname gas uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft aanvankelijk de jaarnota van de ondernemer over 2002 (van 16 november 2002) en de gasafsluiting van de consument per 15 juli 2008 door de ondernemer.   Via bemiddeling door de [naam onafhankelijke stichting voor juridische dienstverlening] heeft de ondernemer aangegeven dat hij ermee instemt dat de zaak […]

Lees verder

Verantwoordelijkheid voor de registratie en verrekening watergebruik; VvE dichter bij het leidingensysteem binnen het gebouw dan de ondernemer

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de ondernemer aan de VvE gezonden nota’s voor de levering van drinkwater.   De VvE heeft op 4 januari 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de VvE   Het standpunt van de VvE luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer […]

Lees verder