Ondeugdelijke levering

Schending aansluit- en transportverplichtingen; ondernemer aansprakelijk voor geleden schade van consument

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de consument geleden schade ten gevolge van een overspanning/stroomstoring terzake elektriciteit op 29 december 2007.   De consument heeft de klacht op 31 december 2007 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als […]

Lees verder

Schade na onderbreking levering; overmacht aangenomen, onderbreking van stroomlevering ligt niet in gebrek van het eigen netwerk of anderszins in de risicosfeer van de energiemaatschappij

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft schade na onderbreking van levering.   De klager heeft de klacht op 25 maart 2010 aan het bedrijf voorgelegd.   Standpunt van de klager   De klager heeft in hoofdzaak gesteld dat het bedrijf zijn schade dient te vergoeden, die is ontstaan door onderbreking van stroomlevering. Daardoor […]

Lees verder

In rekening gebrachte hoeveelheid water is een veelvoud van hetgeen normaal gesproken door een gezin wordt gebruikt: schatting naar redelijkheid en billijkheid

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de jaarafrekening 2009/2010.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Een nota van € 2.072,22 voor drinkwater is buitensporig hoog voor een 3-persoons huishouden met normaal waterverbruik. De meterstand 2.100 m3 klopt niet of er […]

Lees verder
  • 6 januari 2013
  • Water

Lekkage na vervanging watermeter, voor rekening en risico ondernemer

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een lekkage.   De consument heeft op of omstreeks 8 juli 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 15 augustus 2008 is de watermeter op initiatief van de ondernemer […]

Lees verder
  • 6 januari 2013
  • Water

Bewijslast schade voor consument

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft schade met betrekking tot de levering van elektriciteit. De consument heeft de klacht op 18 augustus 2005 voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Donderdag 18 augustus 2005 is om ongeveer 15.29 uur de elektriciteit uitgevallen, op […]

Lees verder

Beschadiging door derde; overmacht

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft schade als gevolg van een enkele uren durende overspanning op het net. De consument heeft op 28 december 2001 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 30 oktober 2001 heeft er gedurende enkele uren […]

Lees verder

Gebruik verkeerd softwareprogramma levert geen overmacht op

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de schade die consument stelt te hebben geleden tengevolge van de uitval van de gasleverantie van vrijdag 9 november circa 21.00 uur tot maandag 12 november 2001 circa 11.45 uur. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Tengevolge van een gasstoring […]

Lees verder
1 4 5 6