(Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering

 • Home >>
 • (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering

Constructiefout; nokbalken kapschuur te licht voor grotere overspanning dan in oorspronkelijk ontwerp

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 7 mei 2018 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van diverse werkzaamheden in de tuin van de consument, voor een totaalbedrag van € 11.250,–, waaronder het leveren en plaatsen van een kapschuur voor € 5.600,– Een nog […]

Lees verder
 • 11 maart 2019
 • Groen

Slechte groei van de planten wordt opgelost door aanbrengen extra drainage. Klacht gegrond.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft een tuin aangelegd voor de consument. Het geschil gaat onder meer over de slechte groei van planten. Partijen zijn tijdens de mondelinge behandeling van het geschil alsnog tot een schikking gekomen. De bereikte schikking is daarom in de uitspraak vastgelegd. De uitspraak Behandeling van het geschil Partijen […]

Lees verder
 • 25 februari 2019
 • Groen

De oorzaak van de verzakking kan niet worden vastgesteld, maar heeft niet te maken met de uitgevoerde werkzaamheden In dat geval is ondernemer niet aansprakelijk op basis van de Algemene Voorwaarden

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 10 april 2017 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 12.031,34. De oplevering vond plaats op of omstreeks 15 mei 2017. De consument heeft […]

Lees verder
 • 18 februari 2019
 • Groen

het op de weg van de consument gelegen om bij het maken van de afspraken voor herstelwerkzaamheden een financiële compensatie te vragen, niet achteraf na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 20 september 2017 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een tuinhuis tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 11.934,56. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 18 december 2017. De […]

Lees verder
 • 18 februari 2019
 • Groen

Kleurverschil tegels gering en inherent aan produkt

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 5 april 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij (onder meer) verplicht tot het leveren en leggen van bestrating tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van in totaal € 6.750,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of […]

Lees verder
 • 17 november 2017
 • Groen

consument laat hovenier niet meer toe tot werk. Opzegging; consument moet betalen voor gehele werk minus besparingen van de hovenier.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 november 2015 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden conform offerte nr. 1511-12 d.d. 23 november 2015 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.850,–. De werkzaamheden zijn verricht in […]

Lees verder
 • 28 december 2016
 • Groen

Vlekken en krassen op terrastegels ontstaan door verkeerd voegmiddel (brekerszand) meegeleverd door hovenier

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 17 februari 2016 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van tegels en zand. De overeenkomst is uitgevoerd omstreeks bovenvermelde datum. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De tegels verkleuren […]

Lees verder
 • 28 december 2016
 • Groen

Nu het gestelde gebrek al door een derde is hersteld, kan geen onafhankelijk onderzoek meer plaatsvinden en kan de consument niet bewijzen dat de ondernemer tekort is geschoten

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 september 2014 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst voor het leveren en aanbrengen van een drainagebuis voor in totaal € 965,– inclusief BTW. De ondernemer heeft op de betaalde som een bedrag van € 200,– terugbetaald aan de consument. Standpunt van de consument […]

Lees verder
 • 24 februari 2016
 • Groen