(On)deugdelijke uitvoering overeenkomst

  • Home >>
  • (On)deugdelijke uitvoering overeenkomst

Consument ziet na tien maanden pas dat het verkeerde product geleverd is

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een koopovereenkomst tussen consument en ondernemer. Hierbij heeft ondernemer zich verplicht tot het leveren van een ventilatie box aan consument. Consument stelt dat een ander type ventilatie box is geleverd, dan hetgeen hij heeft besteld en wil alsnog de juiste ventilatie box ontvangen. Ondernemer stelt […]

Lees verder

Geen verplichting ondernemer tot uitbetaling niet opgenomen opvangdagen nu dit niet is overeengekomen. Coulante opstelling ondernemer.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de vraag of in deze zaak de ondernemer de consument dient te compenseren voor niet opgenomen opvangdagen. De commissie oordeelt van niet,  nu de ondernemer niet is overeengekomen dat die dagen zullen worden uitbetaald wanneer ze niet worden gebruikt of het opvangcontract wordt opgezegd. De consument […]

Lees verder

Consument eist herstel van ondeugdelijk stucwerk

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de aanneming van stukadoorswerk aan de buitengevel van de woning van de consument. Volgens de consument heeft de ondernemer het werk slecht uitgevoerd, hetgeen zich heeft gemanifesteerd in scheuren in het stucwerk. De consument eist herstel van het ondeugdelijke stucwerk. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. Op […]

Lees verder

Ondernemer moet gebreken aan gietvloer herstellen

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de consument vertoont de door de ondernemer aangebrachte gietvloer storende gebreken, bestaande uit blazen en zogenaamde ‘heilige dagen’. Hij eist herstel van de gebreken door de ondernemer. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. De commissie acht het redelijk dat de ondernemer in overleg met de consument overgaat tot herstel […]

Lees verder

Gietvloeren wijken af van de kleurschakering op het monster

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de overeenkomst van aanneming van werk, bestaande uit het aanbrengen van gietvloeren in de woning van de consument. Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de consument een monster van de ondernemer ontvangen, waarin de door hem gekozen basiskleuren naar zijn genoegen waren gemengd. De door de ondernemer aangebrachte […]

Lees verder

Partijen vragen commissie om financiële afhandeling geschil dat voortvloeit uit omvangrijke verbouwing

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een zeer omvangrijke verbouwing (aanneemsom € 54.000,- incl. BTW waarvan € 24.200,– door consument is betaald), waarbij over de uitvoering van de werkzaamheden door de consument veel klachten zijn geuit, maar slechts deels door de ondernemer worden onderkend. Ook is er verschil van mening over […]

Lees verder

Opdrachtgever wil beheersovereenkomst met bedrijf ontbinden

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de weigering van het bedrijf om de ontbinding van de overeenkomst door de VvE te aanvaarden en de rechtmatigheid van de overboeking van de beheerskosten over het jaar 2022. De opdrachtgever stelt dat het beheerscontract met het bedrijf is opgezegd vanwege het uitblijven van (correcte) dienstverlening. Zo […]

Lees verder

Onverenigbaarheid materialen levert een toerekenbare tekortschieten op. Vervanging door deugdelijke (op te hangen) schermen.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het niet eens zijn over de kwaliteit en montage van de geleverde schuttingdelen. De consument meent recht te hebben op kosteloze vervanging van de schuttingdelen, omdat zich na een maand vanwege ondeugdelijke montage al gebreken vertoonden. De schuttingdelen waren aan de (dunne) composiet planken in plaats van […]

Lees verder
  • 7 november 2022
  • Groen