(On)deugdelijke uitvoering overeenkomst

  • Home >>
  • (On)deugdelijke uitvoering overeenkomst

Opdrachtgever wil beheersovereenkomst met bedrijf ontbinden

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de weigering van het bedrijf om de ontbinding van de overeenkomst door de VvE te aanvaarden en de rechtmatigheid van de overboeking van de beheerskosten over het jaar 2022. De opdrachtgever stelt dat het beheerscontract met het bedrijf is opgezegd vanwege het uitblijven van (correcte) dienstverlening. Zo […]

Lees verder

Overeenkomst wordt gedeeltelijk ontbonden door beschadiging aan boedel

Waar gaat de uitspraak over? Het overgrote deel van de boedel van de consument is tijdens een internationale verhuizing verloren gegaan doordat de container waarin de boedel zat is omgevallen. De consument vindt het niet meer dan redelijk dat de helft van het betaalde totaalbedrag wordt gecompenseerd. Er bestaat bij de ondernemer bereidheid om voor […]

Lees verder

Bedrijf is niet toerekenbaar tekort geschoten in nakoming van beheersovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De opdrachtgever klaagt over de wijze waarop het bedrijf de tussen hen gesloten beheersovereenkomst heeft uitgevoerd. De opdrachtgever stelt dat het bedrijf tekort is geschoten in de communicatie, geen medewerking zou hebben verleend aan een Algemene Leden Vergadering en dat het bedrijf onvoldoende medewerking heeft verleend aan de overdracht van […]

Lees verder

Minimale verzakking tegels, bestrating tuin is deugdelijk

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft de tuin van de consument gerenoveerd, inclusief bestrating. De consument klaagt over de kwaliteit van de bestrating. Er blijven zich verzakkingen voordoen en lijnen lopen erg schuin. De ondernemer heeft aangegeven dat hij meerdere malen heeft aangeboden om het een en ander met de consument te bespreken. […]

Lees verder
  • 26 februari 2020
  • Groen

Hovenier moet consument vergoeden voor gebreken aan aangelegde tuin

Waar gaat de uitspraak over De consument is niet blij met de aanleg van zijn tuin. Volgens hem maakt de ondernemer de tuin niet af en worden klachten niet opgelost. De ondernemer vindt dat de werkzaamheden altijd naar behoren zijn uitgevoerd. De commissie heeft een deskundige ingeschakeld om naar de tuin te kijken. De consument […]

Lees verder
  • 18 december 2019
  • Groen