Oneerlijke handelspraktijk

misleidende handelspraktijk leidt tot ontbindng overeenkomst

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 27 februari 2016 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [merknaam van de auto] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 31.900,–. De levering vond plaats op of omstreeks 27 februari 2016. […]

Lees verder