Onheuse bejegening

Geen blijk van onjuiste bejegening door conductrice

Waar gaat de uitspraak over? De reisgenoot van consument is tijdens een treinreis gevraagd om opnieuw in te checken, omdat het vervoersbewijs niet goed was ingecheckt. Over deze interactie heeft de consument meerdere klachten, waaronder dat de conductrice zou hebben gedronken en zich schuldig maakt aan etnisch profileren. De ondernemer betwist de klachten en stelt […]

Lees verder

Klachtenregeling door ondernemer naar behoren doorlopen. Verzoek aan student om zich te onthouden van negatieve uitlatingen op social media betekent niet dat student wordt onderdrukt.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de ontevredenheid van de consument over de wijze waarop de ondernemer de door haar ingediende klacht heeft afgehandeld en over hoe en dat hij tot het besluit is gekomen haar uit te schrijven. De consument heeft op 15 oktober 2018 haar klacht schriftelijk bij de ondernemer […]

Lees verder

Geen sprake van belediging of schoffering

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 26 september 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het geven van de opleiding HTO-TI Industriële automatisering 4e jaar/huiswerkcorrectie via [de ondernemer-internet] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.460,–.   De consument heeft op 11 januari 2009 de klacht […]

Lees verder