Onjuiste voorstelling van zaken

  • Home >>
  • Onjuiste voorstelling van zaken

Ondernemer dient nieuwe eindafrekening op te stellen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de door de ondernemer in rekening gebrachte bedragen wegens het verbruik van energie, de hoogte van de termijnnota’s en de op de eindafrekening in rekening gebrachte opzegvergoeding. Ook klaagt de consument erover dat hij ten onrechte door de ondernemer als wanbetaler is aangemerkt en de overeenkomst eenzijdig […]

Lees verder

Geconstateerd gebrek rechtvaardigt ongedaanmaking koopovereenkomst niet, maar de ondernemer moet wél compenseren

Waar gaat de uitspraak over? De consument is van mening dat de geleverde auto niet voldoet aan de overeenkomst. De ondernemer heeft een auto aangeboden in een bepaalde uitvoering. De auto die is afgeleverd mist echter een aantal accessoires die deze uitvoering wel zou moeten hebben. De consument doet een beroep op dwaling en wil […]

Lees verder

Consument had niet hoeven weten dat een abonnement van één maand niet bestond

Waar gaat de uitspraak over? De consument en haar partner hebben bij de ondernemer een abonnement voor één maand met personal trainer-check afgesloten. Dit abonnement blijkt echter niet te bestaan. De algemene voorwaarden zijn zo geformuleerd dat er minimaal zes weken gebondenheid is aan het abonnement. De ondernemer heeft haar een product verkocht dat niet […]

Lees verder

Commissie verklaart consument opnieuw niet-ontvankelijk in de klacht

Waar gaat de uitspraak over? Het gaat in deze zaak om de door de consument gevraagde aansluiting op het waternet van de ondernemer. De ondernemer blijft, volgens de consument, weigeren om een aansluiting te realiseren voor water, ondanks dat dit in de Drinkwaterwet geregeld is dat consument daar recht op heeft. De ondernemer is van […]

Lees verder
  • 27 mei 2022
  • Water

Consument kan niet terugkomen op een gegeven akkoord

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kosten van een wijziging van de aangelegde waterleiding. Tijdens aanleg van de voortuin van de nieuwbouwwoning van de consument heeft de hovenier de waterleiding vrij gegraven en geconstateerd dat er drie haakse bochten in zaten. In de ogen van de consument is dit het herstellen van […]

Lees verder
  • 19 mei 2022
  • Water

Ten onrechte meerkosten in rekening gebracht

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de installatie van vloerverwarming. De ondernemer heeft een summiere offerte uitgebracht. Deze is strikt genomen goed uitgevoerd. De ondernemer heeft de consument evenwel onvoldoende voorgelicht en ten onrechte meerkosten in rekening gebracht. De consument krijgt een vergoeding. De uitspraak Beoordeling Standpunt van de consument Wij […]

Lees verder

Verbruikt water dient te worden betaald

Waar gaat de uitspraak over? De discussie tussen partijen is of de consument het in rekening gebrachte verbruik heeft genoten of dat de watermeter dit verbruik onjuist heeft geregistreerd. Volgens de consument is tijdens het afsluiten van het water om de douchekraan te vervangen, iets met de watermeter gebeurd. Dat heeft ertoe geleid dat hij […]

Lees verder
  • 4 april 2022
  • Water