Onjuiste voorstelling van zaken

  • Home >>
  • Onjuiste voorstelling van zaken

Geconstateerd gebrek rechtvaardigt ongedaanmaking koopovereenkomst niet, maar de ondernemer moet wél compenseren

Waar gaat de uitspraak over? De consument is van mening dat de geleverde auto niet voldoet aan de overeenkomst. De ondernemer heeft een auto aangeboden in een bepaalde uitvoering. De auto die is afgeleverd mist echter een aantal accessoires die deze uitvoering wel zou moeten hebben. De consument doet een beroep op dwaling en wil […]

Lees verder

Commissie verklaart consument opnieuw niet-ontvankelijk in de klacht

Waar gaat de uitspraak over? Het gaat in deze zaak om de door de consument gevraagde aansluiting op het waternet van de ondernemer. De ondernemer blijft, volgens de consument, weigeren om een aansluiting te realiseren voor water, ondanks dat dit in de Drinkwaterwet geregeld is dat consument daar recht op heeft. De ondernemer is van […]

Lees verder
  • 27 mei 2022
  • Water

Consument kan niet terugkomen op een gegeven akkoord

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kosten van een wijziging van de aangelegde waterleiding. Tijdens aanleg van de voortuin van de nieuwbouwwoning van de consument heeft de hovenier de waterleiding vrij gegraven en geconstateerd dat er drie haakse bochten in zaten. In de ogen van de consument is dit het herstellen van […]

Lees verder
  • 19 mei 2022
  • Water

Verbruikt water dient te worden betaald

Waar gaat de uitspraak over? De discussie tussen partijen is of de consument het in rekening gebrachte verbruik heeft genoten of dat de watermeter dit verbruik onjuist heeft geregistreerd. Volgens de consument is tijdens het afsluiten van het water om de douchekraan te vervangen, iets met de watermeter gebeurd. Dat heeft ertoe geleid dat hij […]

Lees verder
  • 4 april 2022
  • Water

Verbruikscijfers slimme meter wijken af van de cijfers op de jaarnota

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het met de jaarrekening berekende gas- en elektriciteitsverbruik en de met die jaarnota verrekende voorschotten. De consument stelt dat de verbruikscijfers uit het persoonlijke account van consument bij de ondernemer afwijken ten opzichte van die de ondernemer in de jaarafrekening gebruikt. De consument is van mening dat […]

Lees verder

Gemachtigde cliënt voldoende geïnformeerd over incident, maar verslaglegging incident is te beknopt

Waar gaat de uitspraak over De klacht van de cliënt bestaat uit vijf klachtonderdelen die gaan over een incident dat bij de zorgaanbieder heeft plaatsgevonden, waarbij de cliënt een tibiaplateaufractuur heeft opgelopen. De cliënt klaagt onder andere over dat de zorgaanbieder onjuiste informatie heeft verstrekt en informatie heeft verzwegen. Daarnaast was de verslaglegging over het […]

Lees verder