Onrechtmatige daad

Geschil vloeit niet voort uit totstandkoming of uitvoering overeenkomst, commissie onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over? De consument stelt de ondernemer aansprakelijk voor de schade die hij zou hebben geleden doordat de ondernemer toestemming heeft gegeven voor de verkoop van het chalet. De consument stelt dat het om een onrechtmatige daad gaat. De ondernemer erkent geen aansprakelijkheid, omdat de ondernemer buiten het geven van toestemming niet […]

Lees verder