Ontbinden

Consument heeft niet de juiste juridische weg gevolgd door de overeenkomst te ontbinden zonder dat ondernemer in verzuim was. De ondernemer kan gewoon leveren en daarom is consument ten onrechte overgegaan tot ontbinding van de overeenkomst zonder eerst in gebreke te stellen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een d.d. 9 april 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een bruidsjapon (hierna te noemen: het artikel) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.000,–. De consument heeft op 22 juni […]

Lees verder

Consument verzoekt om ontbinding overeenkomst. Geen sprake van wilsgebrek, want geschonken champagne geen onderdeel van de overeenkomst, enkel bezegeling van de gesloten overeenkomst. Consument had champagne ook kunnen weigeren.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een d.d. 20 februari 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren  van een rok, een top en een bolero (hierna te noemen: het artikel) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.489,85 exclusief […]

Lees verder

Niet doorgaan van huwelijk is geen grond voor ontbinding overeenkomst.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 5 mei 2001 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer aan de consument een bruidsjapon met accessoires (hierna te noemen het artikel) heeft verkocht en geleverd tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 3.394,15 in totaal. Hierop heeft de consument een bedrag van […]

Lees verder

Geen ontbinding overeenkomst: de consument heeft de bruidsjurk afgenomen en op haar bruiloft gedragen. Wel recht op een vergoeding omdat ze minder heeft ontvangen dan ze mocht verwachten.

Onderwerp van het geschil  Het geschil vloeit voort uit een op 23 december 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een bruidsjapon en een bolero tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.590,– totaal. Levering heeft op plaatsgevonden op 13  mei 2011. Standpunt van de […]

Lees verder

De consument weigerde de bruidscombinatie met accessoires af te nemen wegens aan de ondernemer toe te rekenen gebreken aan het betreffende artikel.

Onderwerp van het geschil  Het geschil vloeit voort uit een op 13 juli 1999 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer aan de consument een bruidscombinatie met accessoires (hierna te noemen het artikel) heeft verkocht en geleverd  tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 4.742,–.   De consument heeft een bedrag van […]

Lees verder